Annika Elmlund

Ordförande

Huvudansvarig, politikutveckling, program & utbildning

Tel: 070 73 92 131

Mail: annika.elmlund@seb.se


Amelie Langby

Vice ordförande

Ansvarig politikutveckling, program & utbildning

Tel: 073 670 83 74

Mail: amelie.langby@gmail.com


Jan Larsén

Ledamot

Ansvarig Företagarrådet & politikutveckling

Tel: 070 89 47 634

Mail: jan.larsen@fanoo.se


Johan Harmenberg 

Ledamot

Kassör, sekreterare & politikutveckling

Tel: 070 514 54 53

Mail: Johan.Harmenberg@gungner.eu


Isabella Hökmark

Ledamot

Huvudansvarig kampanj & valrörelse

Mail: isabella@hokmark.se


Maximilian Hildeby

Ledamot

Ansvarig kampanj & valrörelse

Tel: 070 812 90 66

Mail: maximilian.hildeby@hotmail.com


Jessica Eriksson

Ledamot

Ansvarig webb & digitala kanaler

Kampanj & valrörelse

Mail: jessica.eriksson.se@gmail.com


Carsten Friberg

Ledamot

Ansvarig Företagarrådet

Kampanj & valrörelse

Mail: carsten.friberg@telia.com


Eleonore Essby

Representant för Moderata ungdomsförbundet (MUF)

Ungdomsförbundskontakt, kampanj & valrörelse

Mail: elli.essby@hotmail.com


Valberedning
Winston Håkansson (sammankallande)
Pia Helleday
Louise Stenberg

Kontaktperson M-seniorer: Christina Wünche

Revisor: Winston Håkansson
Revisorssuppleant: Göta Glemme