Välkommen till ”Supervalårets” första Pub Politique

Nästa termin kör vi som vanligt pub varannan vecka, men byter till ojämna veckor. Vi börjar terminen den 13 januari, då ordföranden för Östermalms stadsdelsnämnd, Therese Carlborg, kommer för att tala lokala östermalmsfrågor.