Välkommen till Pub Politique

På senare tid har vi sett Lundsberg både stänga och öppna. Ett diskussionsämne som kan föreslås till måndagens Pub Politique är ”Hur sker tillsynen av våra skolor, och vilka påföljder är rimliga för myndigheter att tillgripa i fall som Lundsberg?”

Dessutom finns möjligen anledning att diskutera erfarenheter från söndagens kyrkoval.

De debatt- och sällskapssugna träffas på måndag den 16 september klockan 17.15 för ungefär en timmes diskussion. Platsen är bistron bakom lobbybaren på Hotell Mornington, Nybrogatan 53.

Varmt välkommen!