Välkommen till en framtidshearing om Stockholms skolor och förskolor

Hearingen följs av öppen diskussion där alla kan delta. Inbjudna paneldeltagare är bland annat: Hans Renman (VD Tänk Om), Maria Arneng (Verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen), Tuula Aula (förskolechef Condorens förskolor) och Anna Åhlgren (lärare Gustavsbergs Gymnasium).

Var: Blå Hörnet, Stora Nygatan 30

När: 30 augusti, kl: 18:00-20:00

Anmälan: senast den 20 augusti till stockholm@moderat.se.

Inom förbundets politikutvecklingsprojekt Stockholmskommissionen har arbetsgruppen ”Tillit” fått i uppdrag att utveckla moderaternas välfärdspolitik. Utgångspunkten är att människor i Stockholm ska kunna lita på kvaliteten i skolan och i välfärden. Arbetsgruppens slutrapport ska ligga till grund för Stockholmsmoderaternas valmanifest 2014.

Varmt välkommen!