Valdiskussion på Pub Politique den 4 oktober

I måndags den 4 oktober var det Pub Politique på Hotel Mornington.  Vad gick bra och vad gick dåligt fram i valet blev ämnet. Eftersom M gjorde ett storartat val, men Alliansen ändå inte lyckades nå egen majoritet, hamnade diskussionen i det som inte fungerat.

Sjukförsäkringsfrågan, var alla ense om, hade man haft för bråttom med att genomföra. Rätt tänkt men fel genomfört.  Det kom många frågor om det i valstugorna och det var svårt att ge bra svar. Det här är en av de frågor M måste snabbt ta i. En annan svår fråga var beskattningen av pensionärer. Det hjälps inte att pensionärerna fått lägre skatt, när de inte upplever det så. Plats för pedagogisk utryckning, möjligen i kombination med någon förbättring av pensionärernas ställning.

En tredje observation var frånvaron av röster från ungdomarna. Valet av Sofia Arkelsten till ny partisekreterare var därför extra välkommet.  En fråga som M tappat i denna valrörelse var paradoxalt nog näringslivsfrågorna. Det var jobb,  jobb, jobb i valrörelsen. Utmärkt – men vem ska ordna jobben? Vi har tappat 50 000 jobb under finanskrisen. Hur ska nya företag skapas, frågade sig Pub Politique. Mentorskap vore ett sätt, menade Rune Månsson.

Helena Bonnier konstaterade att försvarsfrågan liksom invandrarfrågan inte fått några svar i valrörelsen.

Hugo Nordenfelt ville se en ordentlig valanalys av hur många som taktikröstat för Kd och C, och hur många moderater som röstat på ett annat borgerligt parti i protest. Han summerade de viktigaste frågorna som inte fick ett bra svar till socialförsäkringssystemet, försvaret, värnskatten som inte avskaffades, bostadsrättsföreningarna som inte trots löfte såldes av allmännyttan, invandrarfrågan och avsaknaden av stöd till småföretagen.

Puben blir mer och mer välbesökt. I måndags var 13 deltagare i farten. Nästa pub blir måndagen den 18 oktober kl 17-18.

av Winston Håkanson