Välbesökt möte med Fredrik Reinfeldt och tredje kretsen

Tisdagen den 15 november anordnade föreningarna i tredje kretsen (Östermalms fem föreningar och Norrmalm) gemensamt ett möte med statsminister Fredrik Reinfeldt. Formatet gjorde att det var ett begränsat antal deltagare per förening, men sammanlagt var det runt 90 förväntansfulla moderater från tredje kretsen som fick lyssna till statsministern.

Mötet inleddes med en genomgång av det politiska läget, som kom att handla mycket om det internationella finansiella läget. Sveriges position som Europas och EUs mest välskötta ekonomi befästs starkare dag från dag – när andra ekonomier skakar söker sig också investeringskapital till Sverige som framstår som det säkra alternativet.

Den ekonomiska situationen skapar möjligheter till reformer – men de måste ske varsamt och med rätt inriktning. Statsministern menade att det främst är ytterligare åtgärder som ökar drivkrafterna för arbete som behövs. Att ha sänkt skatterna för de breda folklagren är en av alliansregeringens främsta framgångar.

Det blev naturligtvis även tillfälle till frågor, av vilka många ställdes  av aktiva från Oscar Södra. Det blev tillfälle för statsministern och partiordföranden att visa upp ett brett register; frågorna handlade om allt från lärlingsutbildningar och brevsvar till partiets rekrytering och konkreta förslag på skattereformer.

Efter frågestunden stannade många nöjda moderater från tredje kretsen kvar och pratade med varandra kring förfriskningar och tilltugg.