Välbesökt diskussion om migration på Pub politique 7 mars

Måndagen den 7 mars var temat för Pub Politique uppgörelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet om migrationspolitiken. Johanna Sjö, politiskt sakkunnig hos migrationsminister Tobias Billström och ledamot av förbundsstyrelsen i Stockholms stad, var inbjuden för att leda diskussionen och svara på frågor. Runt 20 personer hade kommit för att höra bakgrunden och konsekvenserna av den senaste överenskommelsen.

Johanna Sjö beskrev det parlamentariska läget som var bakgrunden till uppgörelsen. Att sitta i minoritetsregering innebär att man måste söka samarbete över blockgränserna och det innebär också att en uppgörelse är en kompromiss mellan olika partiers viljor.

Att en överenskommelse har träffats är bra eftersom det visar styrka hos Alliansen. Överenskommelsen är därigenom också ett problem för Socialdemokraterna, som får mindre inflytande och förlorar en samarbetspartner. Sverigedemokraterna påverkas också, främst genom att de inte längre kan agera vågmästare på ett område som för dem är det absolut viktigaste. Deras möjligheter att utöva påtryckningar på regeringen försvinner.

Reformen innebär att ett stabilt mittblock nu är överens om asyl- och migrationspolitiken. Utanför står vänsterpartier som inte vill ta ansvar och SD som helt vill stänga alla gränser. Uppgörelsen innehåller överenskommelser om asylfrågor, om inriktningen i EU-samarbetet på asylområdet och om tillgång till hälso- och sjukvård för papperslösa. Dessutom ligger linjen i fråga om arbetskraftsinvandring fast – 2008 års reform är kvar och ska vidareutvecklas.