Valanalys med Per Gudmundsson

Onsdagen den 22 september arrangerade Oscar Södras programutskott en valutvärdering dit samtliga moderatmedlemmar på Östermalm var välkomna. Efter mingel och möjlighet att prata av sig om valrörelsen över en bit paj och ett glas vin inleddes kvällens program med några korta ord från Tobias Sjö, ordförande för Oscar Södra.

Ett stort tack framfördes till de närvarande för goda insatser i valrörelsen. Ett särskilt tack gick till valledarna för de fem östermalmsföreningarna, Carl Ehnbom, Kitty Ericsson, Göta Glemme, Erik Hafström, Katja Hessle och Christer Swärd. Det underströks också att valet faktiskt var en gedigen framgång, med bibehållen majoritet i stadshus och landstingshus och ett stärkt stöd för Alliansen även på riksplanet.

Därefter drog Per Gudmundsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, upp huvudlinjerna i valrörelsen. Bland det viktiga som skedde under valrörelsen var att Socialdemokraterna förlorade ytterligare väljarstöd, vilket i sin tur hade flera faktorer. Ett var att förnyelsearbetet efter förra valet aldrig togs på tillräckligt allvar och inte hann slutföras innan kompromissandet i det nya rödgröna samarbetet inleddes.En annan viktig faktor är att socialdemokratin har förlorat attraktionskraft för den arbetande befolkningen.

Andra trender var att Miljöpartiet stärktes, dock inte så mycket som tidigare opinionssiffror antydde. Detta kan ha berott på att många ”livsstilsmiljöpartister” när de ställs inför ett val som faktiskt påverkar dem med höjda skatter och en rödgrön politik på alla områden faktiskt tvekar. Alliansen beskrevs ha haft problem med socialförsäkringsfrågan, mycket beroende på brist på visad empati. Detta var ett område där inte minst Moderaterna uppmanades bli bättre för att ytterligare bredda sin politik.

Efter valanysen svarade Per Gudmundsson på frågor om politik i allmänhet och valrörelsen i synnerhet.