Självlysande Café Politique den 12 oktober

Av Winston Håkanson

I tisdags morse 12 oktober var det Café Politique på Oscars kafé som vanligt udda veckor. På direkt fråga, tyckte de fem deltagarna det var bra att bjuda in övriga östermalmsmoderater som deltagare i fortsättningen. Liksom andra moderater.  Fler deltagare ger bättre tryck i debatten. Samtidigt vill Oscars Södra gärna att Café Politique ska finnas kvar även i fortsättningen. Winston Håkanson åtar sig fortsätta som diskussionsledare.

Moderaterna vann valet, men inte ungdomen, var ämnet denna morgon. Historiskt har Moderata Ungdomsförbundet MUF varit en stor organisation. Tobias Sjö berättade att medlemstalet på 80-talet låg kring 40 000 medlemmar! För fyra år sedan hade MUF 7 000 medlemmar, men idag har siffran fördubblats till nästan 14 000. Men varför är intresset ända så relativt svalt bland ungdomar?

Kulturfrågor och miljö är två dominerande frågor bland ungdomen idag, konstaterade Café P. I media framställs det som att vänstern och miljöpartiet äger dessa frågor. Samtidigt vet vi att MP alls inte har någon konkret miljöpolitik. I valrörelsen försökte de dundra med sina jättelika krav, men blev svaret skyldig varje gång frågan ställdes hur MP:s miljömål skulle uppfyllas. 

Vi måste marginalisera MP:s abstrakta miljöpolitik genom att föra fram Moderaternas konkreta miljöpolitik. Här kommer ungdomarna in. Idag förekommer det en illegal dumpning av avfall på otillåtna ställen. Detta borde lämpa sig för moderata ungdomar att spåra upp. Rune Månsson kunde berätta om flera uppseendeväckande dumpningar runt om i landet. Vi diskuterade möjligheten att ordna en politisk seminariekväll om detta under rubriken ”Hur sköter de stora städerna sin avfallshantering?”

Rune avslutade med att berätta ett skräckexempel om en giftig avfallsdumpning invid Hornborgasjön i Västergötland. Hur gick det för tranorna, undrade vi? – De blev självlysande, svarade Rune.