Samlat lag tar sig an valrörelsen

Onsdagen den 17 februari höll Moderaterna i Oscar Södra årsmöte på Östra Real. Det välbesökta årsmötet kunde konstatera att verksamheten det senaste året har varit intensiv, med programverksamhet nära en gång i veckan. Medlemsantalet har också ökat, liksom antalet deltagare vid aktiviteterna. Det var därför inte förvånande att hela styrelsen omvaldes, med ordföranden Tobias Sjö och viceordföranden Pia Helleday i topp. Dessutom invaldes Anton Abele som ny styrelseledamot. Föreningens och styrelsens kommande utmaningar är i första hand höstens allmänna val.

Medlemmarna antog också ett uttalande vid årsmötet: ”Höstens val handlar om viktiga politiska sakfrågor som tar sin utgångspunkt i grundläggande värderingar. Det gäller arbetslinjen eller bidragslinjen; det handlar om att värna människors trygghet eller att falla undan för gatuvåld och kriminalitet; det rör människors möjlighet att fatta egna beslut om vård och välfärd eller om det istället ska vara politikerna som bestämmer mer. Inte minst handlar det om att skapa en stabil ekonomisk grund i statens finanser eller att låta en oansvarig bidragsekonomi underminera välfärden.

Men värderingar bärs inte främst av partier, utan av människor – partiernas företrädare. Därför ser vi med glädje och tillförsikt fram emot det arbete för att utveckla nominerings- och rekryteringsarbetet som Moderaterna i Stockholm har utlovat. Vi vill som förening och som medlemmar delta i detta viktiga arbete, och ser gärna att grundläggande frihetliga värderingar tillmäts en stor vikt i den framtida processen.”

Efter årsmötet samlades medlemmarna i aulan tillsammans med medlemmar från övriga moderatföreningar på Östermalm för att lyssna till miljöborgarrådet Ulla Hamilton som berättade om Stockholm som europeisk miljöhuvudstad 2010.

För mer information:
Tobias Sjö, ordförande
070-737 41 19

Den nyvalda styrelsens sammansättning i sin helhet:

ordförande Tobias Sjö
vice ordförande Pia Helleday
ledamöter Anton Abele
Gaby Borglund
Therese Carlborg
Jonas Domeij
Annika Elmlund
Göta Glemme
Winston Håkanson
Mattias Widlund
Peter Åhlander