Referat från Pub Politique

Pub Politique hade sin första sammankomst på måndagen den 20 augusti i Bistron på Hotell Mornington. Ett drygt 15-tal deltagare hade många synpunkter och flera nya ansikten syntes från de olika M-föreningarna på Östermalm. Mötena hålls varannan måndag jämna veckor kl 17.15 i en timme precis.

Frågan som diskuterades var: Vilka frågor ska M driva i höst och inför valet 2014?

Nedan presenteras de förslag som inkom under diskussionen;

Sjukvård är alltid en stor fråga. Förkorta köer, åstadkom fler platser och betala personalen bättre, var ett stridsrop, som dock inte fick stå oemotsagt. Man kan alltid satsa mer pengar på bättre sjukvård, men resurserna ska tas någonstans. Och startlönen för sjuksköterskor på 24 000 som framförts som krav, är inte någon enkel fråga. Men att ämnet är viktigt är alla överens om.

Infrastrukturen är ett gyllene tillfälle att sats på. Men de höga utredningskostnaderna får inte vara ett hinder.

Byggnationen i Stockholm måste sättas fart på.

Frågan om Slussen kommer att komma igen, och då gäller det att vara beredd. Tydlighet ät viktigt. Vad vill M egentligen?

Hållbar utveckling, satsa på energifrågorna och miljön har diskuterats flera gånger av PP. (Hållbar utveckling återkommer i höst på puben).

Socialtjänsten – något måste hända. Handläggarna har inte tid. Barnfattigdom finns i Sverige. Utsatthet är ett problem. BO har rapporterat om anknytningsstörning. (Ett ämne för puben i höst).

Närvarande poliser. Fler krävs. Rättssäkerhet är inte uppnådd. Resningarna i Thomas Quick-fallet visar på svaghet.

Ungdomsarbetslösheten är högre hos oss än i andra nordiska länder. Kanske olika system med lärlingar påverkar statistiken, men siffrorna oroar.

Det svenska systemet med PRAO gillas i alla fall av datautvecklingsföretag i Kista, som regelbundet anlitar skolelever för 6-8 veckors PRAO utan lön men med praktik.

Sveriges roll i världen borde lyftas bättre av M, ansåg den tillträdande svenske ambassadören i Afganistan, som gärna kommer och inleder en sådan diskussion nästa pub!