Referat från Pub Politique i Tensta

Vårens sista Pub Politique avslutades den 10 juni i Tensta. På ett stämningsfullt café i Tensta centrum med starka färger på väggarna samlades 12 personer och diskuterade ”Hur ska vi göra för att få invandringspolitiken att fungera?” Tillsammans med moderaterna i Tensta /Rinkeby under ordföranden Markku, Tania medlemsansvarig, Nina, utbildningsledare, Adnesjka, Vassilis och MUF-representanten Besjir inventerades en rad anledningar och konsekvenser. Från Oscar södra, Östermalmsmoderaterna och Puben kom Margareta Olgart, Madeleine Kock, Abbas Javanmardi, Carl Ehnbom, Kurt Bauersfeld och Winston Håkanson.

Arbetslöshet skapar utanförskap. De som bosätter sig i Tensta, Husby, Rinkeby saknar vänner bland infödda svenskar. Lärlingsplatser är något den sökande måste skaffa själv. Det gör inte Arbetsförmedlingen och där måste arbetsgivarna ställa upp.

Invandare söker trygghet. Varför kommer de då till Tensta eller Rinkeby, som ligger högt på listan över otrygga områden? Därför att nyanlända söker trygghet, vilket de finner på orter där många andra är i samma situation. Men myndigheterna respekterar inte folk som bor i Tensta.

Börja med skolan och språket. Satsa på ungdomen. Vad kan du göra? Ingen frågar, så man måste driva sina intressen själv. Man måste veta vad man vill. Den som klarar hemspråket, lär sig också svenska. Viktigt att lära sig ren svenska och inte bara ”rinkebyska”, som är en blandning av grekiska, turkiska och svenska.

Det blev en intensiv och mycket givande diskussion med de moderata vännerna i Tensta/Rinkeby. Flera av dem är, inte förvånande, egna företagare. Vi hörde nyligen att pensionärer ska hjälpa till att knyta kontakter, ge läxhjälp och vara stöd i invandrartäta områden. Uttrycket invandrare är för övrigt förlegat, men används i brist på annat.

Kanske håller vi en ny träff efter sommaren på den somaliska restaurangen Blue Moon med våra moderata vänner i Tensta/Rinkeby. Alla var mycket uppfyllda av detta första möte!

Winston Håkanson