Referat från Pub Politique den 28 oktober

Hur länge ska företagen behöva vänta på kommunen?

Denna gång gästades vi av Andrea Femrell, förbundsstyrelseledamot Stockholms stad och ledamot i stadsbyggnadsnämnden i Stockholm. Andrea presenterade en undersökning som Näringslivets Regelnämd, NNR, gjort om kommunernas handläggningstider, avgifter och tillsyn gentemot företagen. Resultatet för Stockholms stad och länets kommuner presenterades ingående.

Har man då en samordnad handläggning av olika tillstånd i kommunen? Nja. Lidingö, Nacka, Solna och Vaxholm har det t.ex, men inte Danderyd, Huddinge, Täby eller Stockholm!
En tydlig skillnad i kortare handläggningstid märks, när kommunen lagt ut en del av beslutanderätten på delegation. När det gäller tillstånd för serveringstillstånd varierar avgiften mellan 12 325 kr och 1000 kr! Tiden varierar mellan 2-12 veckor. Stockholm har 2 veckor. Det visade sig att Stockholmsområdet ligger hyggligt till jämfört med landets kommuner

Avgift för bygglov kan kosta från 6500 kr till 85 000 kr (Karlstad). Miljöavgifter tas i allmänhet ut varje år, även om inspektion bara äger rum vart tredje år. Det finns inget samband mellan avgifter och prestationer. Puben konstaterade att i vissa länder får man bygga hur som helst utan tillstånd (Houston), men att det inte alltid blir bra. Andrea påpekade att hyresregleringen håller tillbaka byggandet.