Referat från Pub Politique den 27/1

Pub politique fokuserade på det positiva i måndags 27 januari.

Vi har sänkt skatterna på flera viktiga områden, vi har en stark ekonomi, vi kommer att satsa stenhårt på skolan och vi skapar en bra välfärd med valmöjligheter. Vi vet att Moderaterna är bättre än alternativen, men vilka är våra starkaste kort i valrörelsen? Vilka frågor vill vi helst att valrörelsen ska handla om?

Enligt LO har otryggheten ökat när välfärden skurits ned och arbetslöshets- och sjukförsäkringen försämrats. Istället har resurserna gått till massiva skattesänkningar! Men fakta är, som Maria Ludvigsson skrev i SvD: Sedan 2006 har skatteintäkterna ökat med 49 mrd kr. Skattetrycket har under denna tid sjunkit från 48% till 44%. Sjukvården har 7% mer resurser idag än 2006, mätt i fasta priser. Lärartätheten har ökat och de totala resurserna i skolan har vuxit med 4% sedan 2006. Inom omsorgen har de totala resurserna ökat med 7 % sedan 2006. Det är delvis tack vare skattesänkningar som ökade resurser över huvud taget varit möjliga. De dynamiska effekterna som vissa borgerliga politiker hänvisade till för ett par decennier sedan har slagit in. Rätt skattesänkningar höjer skattintäkterna, eftersom de får företagen att investera mer. Dessutom har vi fått sänkt restuarantmoms till 12%, sänkt skatt på aktiesparande via investeringssparkonto och investeringsavdrag med 15% i onoterade aktier för inköp om 1.3 miljoner årligen. För att bara nämna några reformer.

Pub Politique ansåg att många problem kommer från styrkeförhållandena i riksdagen, där M löper risk att få stryk av oppositionen efter 2010. Det var lättare att komma med positiva förslag när vi hade majoritet för Alliansen. Man borde paketera bättre, när vi har så bra personer i ledningen. Skolan borde förstatligas. Har vi undvikit frågor som är viktiga och haft för lite visioner. Integrationen, försvaret, kulturen är frågor som ofta kommit upp på puben. Järnvägar är viktigt. Konsekvenserna av utförsäljningarna kan diskuteras, men alla var rakt inte dåliga. Apoteksförsäljningen och Bilprovningen har lyckats bra. Problem med integrationen är att utanförskapet finns kvar. De som kommer hit måste komma i arbete tidigare. Och reglerna för anhörighetsinvandringen måste ses över.

Vid protokollet, Winstån Håkanson