Referat från Pub Politique den 12/1

Pub 12 jan 2015

Årets första Pub Politique handlade till att börja med om decemberöverenskommelsen. Det var en livlig debatt, med många kritiska röster, men också några som försvarade uppgörelsen. Till att börja med konstaterades att partikassorna var tomma, att det skulle kunna urarta i ett invandrarval och att inget av partierna ville ha något extraval. Mot detta invändes ”hur ska det se ut, om man inte får rösta på egna förslag?” Ur demokratisk synpunkt ansågs det av många tveksamt.

Men där fanns deltagare som tyckte det var en bra uppgörelse och menade att nu regerar Alliansen med sin budget ett tag. En analys gjorde gällande att decemberöverenskommelsen hyllades av två kategorier. Den ena är vänstern och den andra är de moderater som sitter inne i partiapparaten via förtroendeuppdrag eller anställningar.

Klart är att Stefan Löfvén aldrig ger upp och nu har han ändå lyckats reda ut regeringskrisen, pacificera Alliansen och får fortsätta att regera. Någon undrade vad alternativet skulle ha varit, om man inte gjort upp med sossarna. Svaret blev att då skulle Löfv’en fått bilda ensam regering och Alliansen skulle kunna tvinga honom till många eftergifter. Nu får man hoppas att den talare som påpekade att det bara är budgetöverenskommelsen som gäller och inget hindrar att moderaterna lägger fram egna förslag i alla andra frågor, får rätt.

Åke Granqvist presenterade början på sitt arbete om Moderaternas historia. M 2.0. Han påpekade att Alliansen och moderaterna i valrörelsen hamrade in jobb, jobb, jobb. Men ingen talade om hur arbetslösheten skulle sjunka totalt, och vi förlorade valet. M behöver satsa på organisationsförmåga med snabbare sjukvård, bättre skolelver samt minskade administrativa kostnaderna med hälften. Puben konstaterade att administration är effektivisering och att privatisering är bra.

Avslutningsvis rapporterades från den extra partistämman att stämningen var mycket hög och att nu är det dags att börja arbetet inför nästa val. Inte mindre än 28 personer deltog i den intensiva debatten, som var en av de bästa vi haft med puben.