Referat från Pub Politique den 12 november

Pub politique samlade 21 deltagare vid sammankomsten den 12 nov 2012. Ämnet för kvällen var integrationspolitiken och reaktionerna på att SD vuxit till tredje största parti.

SD har de senaste åren succesivt blivit ett större och större politiskt parti. Hur har det blivit så och vad kan M göra åt saken var frågan.

Sverigedemokraterna är ett missnöjesparti. Men de har hittat en modell, de har skjutit in sig på integrationen. Det ska inte ta 7-.8 år att hantera ett ärende. Det krävs mer resurser för att hantera integrationspolitiken.

Väljarna vet förmodligen väldigt lite om SD:s program. De vet bara att de kan få utlopp för sitt missnöje. Integrationspolitiken eller invandringspolitiken är en känslig fråga i Sverige. Ingen vågar säga ifrån, ingen vill sätta sig in i problemen, men svenskarna har fått nog.

SD har inga bra förslag, anser tongivande politiker utanför SD:s krets.Men vi har begått felet att inte ta debatten med SD. Varje gång vi lämnar tomma platser i en TV-debatt där SD är med, så kniper de poäng. Det är helt fel metod att bemöta dem.

Vi måste ta ett parti som snart närmar sig 10% av väljarna på allvar. Det finns ett moraliskt/etiskt perspektiv hur vi tar emot invandrare eller bör göra det. Kunskaperna i svenska är viktiga.

Men det är viktigt att vi svenskar vågar berätta för invandrarna vad som är rätt och fel i Sverige. Vi är dåliga på det. Om en invandrare kommer med smutsiga skor till ett möte, måste vi kunna säga det, att man ska borsta skorna, och inte sitta och viska om det.

I kristider som vi har idag är det lätt att skylla ifrån sig. Risken är uppenbar att invandrargrupper behandlas illa. Samtidigt så är Sverige ett populärt land att åka till. Vill man som invandrare göra karriär, så är USA eller Kanada eftertraktade länder. Vill man slippa jobba, så är Sverige bra. I Sverige vill vi göra rätt för oss. Det tycker utlänningar är typiskt svenskt.

SD är ett riksdagsparti som fått invandrarföraktet att bli grund för ett missnöjesparti. Allt ont skylls på invandrarna SD förenklar problemen för att göra de tydliga. De missar att det är en stor skillnad mellan somalier och europeer. SD vill ge bistånd och stänga invandrarna ute från Sverige. Vi vill skapa en fungerande integrationspolitik. En politik där man ger resurser för att hantera invandringen. Där det finns klara regler, där man inte låter invandra sväva i okunskap om de får stanna eller inte mer än nödvändigt länge.

Vi har domstolar idag som avgör asylärenden, och det är viktigt. Men man måste ta upp problemen med integrationen. Det fungerar inte idag. Sverige behöver en arbetskraftsinvandring. Men vi har inte löst frågan om anhöriginvandring (där M inte fått med sig de övriga partierna i Alliansen). Domstolarna måste emellertid kunna utreda snabbt och möjligheterna till att överklaga är många. Uteblir den tilltalade från förhandling, så fördröjs processen.

Rasism är inget problem, säger våra sakkunskapare bland invandrare. Svenskar är i grunden goda. Helst vill vi aldrig säga nej till de som vill flytta till vårt land. Men vi glömmer proportionaliteten. Sverige har 10 miljoner invånare och kan bara ta emot en viss kvot av denna befolkning.

Av de som kommer till Sverige är det relativt hög kriminalitet bland länder i forna Sovjetunionen. Däremot är det mycket liten kriminalitet bland invandrare från Mellanöstern. Många ljuger om sin härkomst när de kommer till de svenska immigrationsmyndigheterna. Man behöver inte visa pass. För några år sedan var det bara att säga att man kommer från Irak, så fick man komma in. Det är inte politiskt korrekt att ifrågasätta idag.

M:s uppgift inom Alliansen är att skapa en fungerande integrationspolitik. Det är förmodligen en av de absolut viktigaste frågorna för partiet de närmaste två åren. Det går inte att låtsas som om det regnar. Vi kan inte gömma oss bakom argumentet att SD har ett dåligt politiskt program. Vi är skyldiga våra medlemmar att ta tag i den här frågan..

Referatet är skrivet av Winston Håkanson och är antecknat under en öppen diskussion på Pub Politique den 12 november.