Referat från Pub Politique

19 deltagare i Pub Politique diskuterade vad som sades och inte sades i Maramö.

Var mötet i Maramö mest korvgrillning? Är det någon mening med att hålla möten som bara utmynnar i tillsättande av arbetsgrupper? Pub Politique saknade de visionära mötena med Alliansen inför de föregående valrörelserna. Men det är viktigt att synas. Enighet ska visas upp.

Väntar man på sossarnas alternativ? Kanske. Journalisterna verkade hänga med huvudet. Politiken är död. Men kanske inte. Nya frågor dyker upp. Äganderätten är en. Bostäder en annan. Inre och yttre säkerhet en tredje. Infrastruktur. Men sedan finns det en fråga och det är det parlamentariska läget. Ingen vill tala med Jimmy Åkesson. Han är en svensk Grillo (inte Brillo, som är en konstnärslös skapelse av Andy Warhol).

Det underliga är att Vänsterpartiet i debatten framställs som bättre än SD. Trots Stalin och diktatur och deportationer. Positionerna blir klarare. Vi måste börja ta SD på allvar. De kommer att få 8-10 % eller mer. Vi har en elefant i rummet. Ingen vill tala om den. Bostäder saknas i de större städer där det finns arbete. Integrationen fungerar inte som den borde.

Nu kommer Arbetsförmedlingen öppna kontor i städer som Addis Abeba. Maramös arbetsgrupper borde kompletteras med en om invandring. Det är självklart att vi ska ta emot flyktingar. Vi ska också ta emot arbetskraftsinvandring under organiserade former. Men anhörighetsinvandring saknar sin like i andra länder. Kanada är ett föredöme. De har hanterat sin invandring bra. Det märktes när H.K. blev kinesiskt. Det är för lätt att bli svensk medborgare.

Tredje kretsen bör ta ett initiativ i frågan. En fungerande integration är viktigt. Det är farligt att undvika frågan i debatten.

Missa inte Tobias Billström 10/4 kl 13.00 på Schönfeldts Stora Nygatan!
Där blir det tillfälle till frågor!

 

Pub Politique är ett öppet diskussionsforum för Moderater i Oscar Södra. Moderaterna i Stockholm eller Oscar Södras styrelse står således inte bakom alla idéer och tankar som belyses under Pub Politique.