Referat från Pub Politique

Nedan följer ett referat från Pub Politique den 4 februari.

Skattepolitiken var på tapeten när Pub Politique träffades den 4 februari på Mornington med ett 10-tal deltagare.

Moderaterna har genomfört 4 jobbskatteavdrag 2007, 2008, 2009 och 2010. Ett femte avdrag var aviserat, men bordlades när konjunkturen vek. Avdragen har blivit en succé. Taket nås redan vid en inkomst om 28 000 kr, då man sparar 1825 kr/mån i skatt. Det gör 21 900 kr per år. Om man har fyllt 65 år, får man dra av 25 000 om året.

Detta har varit ett vinnande koncept. Trots detta finns det de som inte har förstått hur fint det är. Man skulle kunna marknadsföra jobbskatteavdragen ännu mer.

Värnskatten som Moderaterna förut ville avskaffa, är inte lika angelägen längre. Eller som någon uttryckte det. Värnskatten var vi motståndare till när vi var ett 10% parti. Nu när vi är ett 30% parti betyder värnskatten så lite för det stora flertalet Moderatväljare.

Värnskatten är 5% och brytpunkten ligger vid 46 740 kr. Därefter höjs den statliga skatten från 20 till 25%.

Pub Politique var mer inne på att stödja andra viktiga områden, än att sänka mer skatter.
Skolan, ungdomsarbetslösheten och vården är viktigare.

En viktig satsning är att nå bättre upphandling och satsa mer på småföretag.Och att få göra barnavdrag istället för att få barnbidrag!

Vid protokollet/Winston Håkanson