Referat från Pub Politique

Den 7 januari 2013 anordandes Pub Politique på temat ”Sveriges Försvarsförmåga”

Pub Politique samlade 28 ledamöter på Mornington, vilket var tangerat rekord, när Sveriges försvarsförmåga diskuterades.

Bakgrunden var en intervju med ÖB i Svenska Dagbladet under nyårshelgen. General Sverker Göranson framhöll att Sverige kunde försvara sig i ungefär en vecka med nuvarande resurser. Då förutsattes att en fiende inkräktade på ett enda begränsat område.
I debatten inledde Christer Lindén från Båstad med en exposé över kalla kriget och amerikanarnas intresse för att stötta Sverige i sitt läge mot den ryska flanken. Intresset kvarstår, men nu lär Kaliningrad vara proppfullt med militär utrustning. Jörn Beckman gjorde också ett inledande anförande och svarade under debatten på många frågor.

Konstaterades att Sverige kontinuerligt rustat ned under många år. Har svenska folket beslutat något? Och varför väntade ÖB i 5 år med att säga något om JAS-projektet och dess otillräckliga finansiering? Nuvarande försvarsanslag är 41 miljarder. Det är i fast penningvärde en klar minskning mot tidigare och motsvarar 1.2 % av budgeten. Problemet är att även om Sverige med knapp nöd kan ställa upp, så finns det inga reserver. Om 10 % av militären slås ut i ett försvarsläge, är risken stor att vi inte kan fullfölja uppgifterna.
När värnplikten försvann, så tappades en stor del av intresset för försvaret. Politiskt har Sverige alltsedan tiden före andra världskriget legat efter händelseutvecklingen. Reinfeldt och Borg
har gått fram med rödpenna, samtidigt som Ryssland de facto har rustat upp. Nu närmast kommer Försvarsutredningen den 23 januari.

Men vad ska vi stå emot i en vecka eller två dagar, undrade Helena Bonnier. Jörn Beckman trodde inte att någon vill införa värnplikten igen idag. Beslutet fattades i Riksdagen dock med endast tre rösters övervikt. I Danmark har staten inte gått lika hårt fram. Där kan man använda sig av värnplikten om den yrkesmässiga värvningen inte räcker. Det hade kunnat vara en lösning även för Sverige. Läget idag är också klart annorlunda än för 15-20 år sedan. Man kan inte sätta Mausergevär i händerna på ett stort antal värnpliktiga. Redan innan Sverige hade rustat ned, så hade vi problem med att utbilda årskullarna av värnpliktiga, berättade Jörn Beckman.
Så finns det en hotbild? Ja, Putin har visat lejonklon. Ett medlemskap i Nato löser inte vår försvarsförmåga, men Nato är aldrig intresserat av att undsätta oss i skarpt läge, utan att vi är medlemmar. Vi måste kunna skydda de styrkor som kommer till vår hjälp också. Den ensidiga Solidaritetsförklaringen som Sverige givit som EU-medlem är inte så mycket värd.

En modern värnplikt behövs, det kan bidra till minskad arbetslöshet utan att behöva kosta så mycket mer. En människa som varit frisk i 200 år är säkert inte så benägen att lägga pengar på sjukvård, blev dagens sista inlägg.

Pub Politique är ett diskussionsforum för moderata medlemmar och speglar således inte moderaternas politiska ställningstaganden.