Referat från Pub Politique 1/12

Pub Politique konstaterade att Sveriges Riksdag för första gången på mycket länge har makt. Det ovissa parlamentariska läget diskuterades på måndagskvällen med drygt 20 debattsugna deltagare. På initiativ av Hugo Nordenfelt genomförses en snabbgallup bland de närvarande om hur utfallet av behandlingen av budgeten i riksdagen på onsdagen blir. En stor majoritet trodde att SD kommer att rösta på Alliansens budgetförslag. Vad som sedan händer är lite ovisst,men en majoritet trodde på extraval (i dagligt tal kallat nyval) före sommaren. Däremot var det inte så många som trodde på att regeringen skulle gå till extraval nu, bara för att regeringens förslag till budget faller.

Det kommer att bli tolkningsdiskussioner. En annan fråga är hur utbetalningarna i statsapparaten ska fungera efter årsskiftet, när vi inte har en budget. Det finns en borgerlig majoritet i riksdagen, om man inkluderar SD, skulle man kunna bilda regering.

Den återkommande frågan som Pub Politique ställt sig många gånger är invandringen och integrationen. Ska man ändra i M:s hållning?
Det är viktigt att ha en egen idé i partiet. Att sänka skatten är inte bara ett tekniskt eller taktiskt drag. Med sänkt skatt ökar individens frihet. Det ger valfrihet att spendera en större del av den personliga inkomsten på tjänster, som det offentliga påför individen utan att fråga.
Det här leder till Pub Politiques kärnuppgift. Att vara ett ideologiskt diskussionsforum. Kommande sammanträden ska vi diskutera Nya moderaterna 2.0. Åke Granqvist kommer att inleda det som ska bli M:s berättelse. Det ska handla om integration, skatter och var vi ska ta det ifrån.

Vid protokollet: Winston Håkanson.