Rapport från Pub Politique med Anna Nordenborg

Den 22 november fick vi besök på puben av Internationella Engelska Skolans VD Anna Nordenborg.

Nordenborg talade såväl om Internationella Engelskas arbetssätt och expansionsplaner som om det allmänna läget för Sveriges friskolor. Hon svarade också på en hel del både stora och små frågor. Bland annat berördes kösystemet där IES var öppna för att reformera det men menade att kön är viktig både för eleverna och skolornas långsiktiga planering. Det kom även frågor om vinstmarginalerna och om hur skolbristen skulle se ut om vänsterförslagen om vinstförbud/vinstbegränsningar skulle gå igenom.

Nordenborg tog även upp att friskolorna tar ett större procentuellt ansvar för att lyfta elever med utländsk bakgrund eller från svåra förhållanden än de kommunala gör.

Många andra frågor besvarades och vi kan konstatera att vi är glada att det finns så många som jobbar för att öka kvalitén och valfriheten i svensk skola!

Observera att detta var årets sista Pub Politique och att nästa evenemang är den östermalmsföreningarnas gemensamma julglögg på Blasieholmen den 2 december. Separat inbjudan till den kommer!

Stort tack till alla er som varit med på Pub Politique under hösten! Vi ser fram emot en minst lika bra termin i vår!