Rapport från Pub Politique måndagen den 9 december 2013

Den 9 december hölls Pub Politique på Morningston Hotel i Stockholm. Det var ca 15 moderata medlemmar närvarande. Kvällens ämne var skolan. Ulf inledde med att Pisa-undersökningens resultat skulle ligga till grund för diskussionen.
Problem som togs upp:
Man får gräva sig ner till 60-talet för att förstå problemen med skolan. Det Jan Björklund säger är bra, men folk i allmänhet förstår inte.
 • Segrationen.
 • Högskolan får ta emot studenter med bristfälliga kunskaper. Lärarna där pressas att ge studenter godkända betyg.
 • Studiemotiveringen är på en låg nivå.
 • Ordningsproblemen i skolan. Elever som provocerar.
 • Kommunaliseringen av skolan. Skolan har blivit en kostnadspost i kommunerna.
 • Ungdomar som tas emot av företag kan inte ens passa tider.
 • Föräldrarnas fel: Läs Robert Poirier Martinssons inlägg på ledarsidan i SvD lördagen den 8 december.
 • Värdegrunden enligt skollagen för grundskolan är demokrati. Har denna missuppfattats?
Förslag till förbättringar:
 • Lästräning för yngre elever. Exempel: Lillemorprojektet i Banérskolan.
 • Återförstatliga skolan:
Lärarnas status måste höjas. Bättre lönesättning, karriärstegar etc.
Uppföljningen är viktig. Går ej nu eftersom förändringar inte genomförs.
 • Ledarskapet i skolan måste förbättras:
Rektor sätter agendan. Skolledarutbildningen mycket viktig!
Bättre resursutnyttjande.
 • Föräldrautbildning: Mer ansvar!
            Ulf avslutade med reflektionen att det finns många infallsvinklar, en är att industrin i   
            Sverige behöver välutbildade ungdomar.
            Ett exempel: Av Sandvikens 75 000 anställda finns 25 000 i Sverige. Om företaget inte hittar folk i Sverige flyttar man utomlands.