Puben den 28 Oktober!

Måndagenen 28 oktober fick vi på puben lyssna på Stefan Koskinen. Stefan är förbundsdirektör på Almega och expert på arbetsmarknadsfrågor och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. expert på Stockholms Handelskammare. Han gav oss en överblick över den svenska modellen idag och några stora framtidsfrågor såsom konkurrenskraft, integration och lönespridning. Stefan gav oss också lite insyn i de pågående förhandlingarna mellan parterna om anställningsskyddet med mera!