Pub Politique Sommar special: (Måndag den 28/5 – 2018) Anders Edholm – Hur vinner vi valet?

Idag, Måndag den 28/5 – 2018,  hade Moderaterna i Oscar södra sommaravslutning och då hade vi äran att gästas av Moderata samlingspartiets vice partisekreterare Anders Edholm. Anders Edholm diskuterade Moderaterna, vår politik, de värderingar den vilar på, samt vilka förutsättningar och målsättningar men även de utmaningar som Moderaterna står inför i det val som nu ligger för dörren.

Med valet bara några månader bort så kan vi redan nu se ett antal viktiga nedslag i Moderaternas möte med väljare över hela Sverige.

9/6: Ulf Kristersson håller sommartal i Strängnäs. (Strängnäs, Södermanland)

1/7: Moderaternas dag i Almedalen. (Visby, Gotland)

11/8: Rivstart för valkampanjen! Mindre än en månad till vallokalerna stänger!

11/8 – 9/9: Valrörelsen går in i sin intensivaste del!

6/9 – 9/9: Spurtkampanj – 100 timmars kampanjen!

9/9, Klockan 20:00, 9 september 2018 stänger vallokalerna för Riksdagsvalet i Sverige.

När Anders Edholm blickar ut över det politiska landskapet i Sverige idag och den politiska situationen, nuläget och förutsättningarna för Moderaterna så ser han att sammantagna opinionsundersökningar visar på att Moderaternas förtroendesiffror nu tycks ha normaliserats och stabiliserats på en nivå någonstans mellan 20-25%. Med det stödet så ser Moderaterna ut att kunna bibehålla sin position som Sveriges näst största parti trots den förtroendekris som Socialdemokraterna nu genomgår och trots Sverigedemokraterna åtnjuter fortsatta framgångar i opinionen. Han ser även när han blickar ut att Moderaterna går in i en valrörelse där det kommer vara jämt mellan de två stora blocken i svensk politik, Alliansen och den nuvarande rödgröna regeringen.

När Anders kollar på statistik om vilka frågar som svenska väljare anser är de viktigaste i valet 2018 så ser han att valet kommer domineras av tre stora sakfrågor: Migration & Integration, Lag & Ordning samt Sjukvård & hälsa. Anders berättar också att även om Moderaterna är det parti som har störst förtroende bland svenska väljare i frågor som rör lag & ordning så har vi en utmaning i att vi måste vinna ett starkare förtroende bland våra medborgare i frågor som rör migration & integration samt sjukvård & hälsa. När väljarna får möjlighet att säga vad de tycker är valets viktigaste frågor så brukar alltid frågor som rör Jobb & Ekonomi återkomma som den fråga som svenska väljare anser är viktigast. I årets val hamnar dock frågor som rör Jobb & Ekonomi långt efter de tre sakfrågor som man identifierat som valets viktigaste. Detta gör att det är en annorlunda valrörelse Moderaterna nu går till mötes i och de måste påverka vår valanalys.

Mot bakgrund av Moderaternas förutsättningar och läge inför valet 2018 så säger Anders att partiet har satt upp två huvudsakliga mål vilka man hoppas på att uppnå i det kommande valet:

  1. Alliansen under ledning av Moderaterna ska bli större än de rödgröna;
  2.  Moderaterna ska leda och ingå i styret av fler kommuner och landsting än vad partiet gör idag.

Mot bakgrund av förutsättningar, målsättningar och läget inför valet 2018 så har Moderaterna antagit fyra stycken prioriterade sakområden. 1. Ekonomi & Jobb, 2. Lag & Ordning, 3. Migration & Integration samt 4. Sjukvård & Skola.

Anders Edholm säger att även om vi står inför en tuff valrörelse så Moderaterna enorm potential. 47 % väljarna uppgav i en undersökning att de skulle kunna tänka sig rösta på partiet.

Kommunikation är grundläggande i varje framgångsrik valrörelse och Moderaterna kommer satsa på att vara seriösa, sakliga, vänliga och hoppfulla. Det är ett grepp i politiken som kommer uppskattas av flertalet svenska väljare som uppfattat att det politiska samtalet ibland just blivit oseriöst och osakligt. Anders säger att han upplever att det finns en längtan bland svenska väljare för ”vuxna i rummet” i politiken.

För att uppnå våra målsättningar så kommer Moderaterna bedriva en kampanj som består av fyra huvudkomponenter. Kampanj & samtal, Press & Media, Reklam samt social medier & digital kommunikation.

Vill du vara med i valrörelsen och hjälpa ge Sverige en moderat ledd regering redan 2018! Kontakta då vår ordförande Annika Elmlund. Du behövs! Nu vinner vi valet!

Annika Elmlund

Tel: 070 73 92 131

Mail: annika.elmlund@seb.se