Pub Politique om politisk förnyelse

Moderaterna i Stockholms stad arbetar intensivt med det politiska förnyelsearbetet. Det räcker inte med att konstatera att socialdemokraterna saknar en politik för Stockholm, vi måste också göra vårt eget grundarbete och utveckla politiken för Stockholm. Hos förbundet bedrivs arbetet under namnet Stockholmskommissionen, och kontakterna med föreningsaktiva är en viktig del för att få in synpunkter och idéer.

På måndag, den 29 oktober, ägnar vi Pub Politique åt att diskutera två av områdena för politikutvecklingen: Tid och Trygghet. Detta sker under ledning av de båda arbetsgruppernas respektive ordförande: Kristoffer Tamsons och Tina Ghasemi. Vi får exempelvis fundera närmare på vad tid har med politik att göra och varför tid är så viktigt för Stockholms framtid.

Precis som vanligt träffas diskussionssugna moderater klockan 17.15 på Hotell Mornington, Nybrogatan 53, i bistron bakom baren i lobbyn.