Pub Politique (Måndagen den 28/11 – 2016) Maria Plass: Vinster i välfärden.

På måndagen den 28/11 så var det som vanligt dags för Pub Politique. Under kvällen gästades vi av Maria Plass. Maria Plass är riksdagsledamot för moderaterna och hon har suttit i flera av riksdagens tyngsta utskott som finansutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU nämnden. Få ämnen väcker så mycket debatt i Sverige idag som den infekterade frågan om ”Vinster i välfärden”.

Regeringen komunicerade i valrörelsen inför 2014 års riksdagsval att den skulle föra en företagarvänlig politik, men det skulle sedan visa sig inte stämma med den politik som regeringen sedan skulle föra i regeringsställning. Skattarna har höjts med många miljarder sedan den rödgröna regeringens tillträde, jobben hotas och bidragsberoendet ökar i Sverige. Samtidigt är regeringen inte villig att samtala eller komma överens med oppostionen. Civilministern har visat sig vara helt ointresserad av samarbete i många frågor.

Maria Plass säger att kärnan i moderaternas uppfattning i den här frågan är att vi ska fokusera på den kvalite som en aktör inom välfärdssektorn tillhandahåller, inte vem som driver verksamheten. Det som krävs är en god kvalitetsuppföljning av såväl kommunala som privata utförare samt tillståndsplikt för både kommunala och privata aktörer. Det är det moderata receptet för ordning och reda, kvalite och prisvärd välfärd.