Pub Politique (Måndag den 8/5 – 2017): Finanslandstingsråd Irene Svenonius – Utmaningar för ett växande Stockholm

Finanslandstingsråd – Irene Svenonius.

På måndag den 8/5 – 2017 var det återigen dags för Pub Politique och då hade vi äran att gästas av Finanslandstingsråd Irene Svenonius som talade med ämnet: ”Vilka utmanningar står ett växande Stockholm inför när det kommer till Sverigeförhandlingen och en långsiktigt hållbar sjukvård”.

Irene Svenonius är inte ny när det kommer till politik och förvaltning på kommunal- och landstingsnivå. Efter att ha varit styrelseordförande för Folktandvården och stadsdirektör i Stockholm stad 2010-2014 så blev Irene Svenonius 1 januari 2017 utsedd till Finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Irene tar över ansvaret över en stad som har många möjligheter men och också stora utmanningar.

Vården i Stockholms läns landsting är under hårt tryck av en befolkning som både blir större men också äldre. Behoven ökar. Stockholms läns landsting växer med i snitt 40 000 nya medborgare varje år och med dem följer ett helt nytt vårdbehov i staden. Att lösa vården med sådana stora befolkningsförändringar kräver att man tänker i nya banor. Irene Svenonius tror att mycket av problemen med tillgängligheten i vården i Stockholm kan lösas genom att man utökar tillgängligheten i primärvården vilket är den vårdinstans det stora flertalet stockholmare behöver det stora flertalet gånger då de är i behov av vård.

Samtidigt ska man veta att vården i Stockholms läns landsting i många mätbara parametrar är den bästa i landet. Stockholms läns landsting har Sveriges största tillgänglighet till specialistvård där över 79 % av de som söker specialistvård får det inom 30 dagar. Samtidigt som en utbyggd primärvård ska avlasta akutsjukhusen så gör landstinget nu även en gigantiska investering för att rusta upp och expandera nästan samtliga av länets akutsjukhus. Man har även gjort en generationsinvestering i projekterandet och byggandet av Ny karolinska universitetssjukhuset (NKS) som kommer vara ett av Europas mordenaste sjukhus när det står klart 2018.

Men en växande befolkning är inte endast i behov av en en toppmodern vårdinfrastruktur för att fungera utan också en toppmodern kommunikations infrastruktur. Därför gör även Stockholms läns landsting den största utbygnaden av Stockholms tunnelbanasystem och kollektivtrafik på en generation. Nya linjer ska öppnas. Odenplan till Arenastaden, Kungsträdgården till Nacka, Fridhemsplan till Älvsjö och en förlängning av Roslagsbanan. Ett paket, Stockholms överenskomelsen som förhandlades fram 2014 och som inhåller 25 milöjarder kronor i infrastruktur investeringar.

Samtidigt som landstinget morderniserar och investerar i Stockholms läns vård och kollektivtrafik infrastruktur så så har man även gjort stora översyner för att minska administrationskostnaderna genom att minska antalet politiker, minska antalet byråkrater och minska antalet konsulter för att landstingets förvaltning ska bli mer kostnadseffektiv och mindre byråkratisk till medborgarnas fördel.

Pub Politique (Måndag den 8/5 – 2017): Finanslandstingsråd Irene Svenonius – Utmanningar för ett växande Stockholm

Finanslandstingsråd – Irene Svenonius.

På måndag den 8/5 – 2017 var det återigen dags för Pub Politique och då hade vi äran att gästas av Finanslandstingsråd Irene Svenonius som talade med ämnet: ”Vilka utmanningar står ett växande Stockholm inför när det kommer till Sverigeförhandlingen och en långsiktigt hållbar sjukvård”.

Irene Svenonius är inte ny när det kommer till politik och förvaltning på kommunal- och landstingsnivå.  Efter att ha varit styrelseordförande för Folktandvården och stadsdirektör i Stockholm stad 2010-2014 så blev Irene Svenonius 1 januari 2017 utsedd till Finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Irene tar över ansvaret över en stad som har många möjligheter men och också stora utmanningar.

Vården i Stockholms läns landsting är under hårt tryck av en befolkning som både blir större men också äldre. Behoven ökar. Stockholms läns landsting växer med i snitt 40 000 nya medborgare varje år och med dem följer ett helt nytt vårdbehov i staden. Att lösa vården  med sådana stora befolkningsförändringar kräver att man tänker i nya banor. Irene Svenonius tror att mycket av problemen med tillgängligheten i vården i Stockholm kan lösas genom  att man utökar tillgängligheten i primärvården vilket är den vårdinstans det stora flertalet stockholmare behöver  det stora flertalet gånger då de är i behov av vård.

Samtidigt ska man veta att vården i Stockholms läns landsting i många mätbara parametrar är den bästa i landet. Stockholms läns landsting har Sveriges största tillgänglighet till specialistvård där över 79 % av de som söker specialistvård får det inom 30 dagar. Samtidigt som en utbyggd primärvård ska avlasta akutsjukhusen så gör  landstinget nu även en gigantiska investering för att rusta upp och expandera nästan samtliga av länets akutsjukhus. Man har även gjort en generationsinvestering i projekterandet och byggandet av Ny karolinska universitetssjukhuset (NKS) som kommer vara ett av Europas mordenaste sjukhus när det står klart 2018.

Men en växande befolkning är inte endast i behov av en en toppmodern vårdinfrastruktur för att fungera utan också en toppmodern kommunikations infrastruktur. Därför gör även Stockholms läns landsting den största utbygnaden av Stockholms tunnelbanasystem och kollektivtrafik på en generation. Nya linjer ska öppnas. Odenplan till Arenastaden, Kungsträdgården till Nacka, Fridhemsplan till Älvsjö och en förlängning av Roslagsbanan. Ett paket, Stockholms överenskomelsen som förhandlades fram 2014 och som inhåller 25 milöjarder kronor i infrastruktur investeringar.

Samtidigt som landstinget morderniserar och investerar i Stockholms läns vård och kollektivtrafik infrastruktur så så har man även gjort stora översyner för att minska  administrationskostnaderna genom att minska antalet politiker, minska antalet byråkrater och minska antalet konsulter för att landstingets förvaltning ska bli mer kostnadseffektiv och mindre byråkratisk till medborgarnas fördel.