Pub Politique: (Måndag den 6/11 -2017) Johan Forssell – En modern migrationspolitik för moderna utmaningar.

Kvällen, måndag den 6/11 – 2017, så samlade sig många diskussionsglada moderater för Pub Politique och ikväll hade vi den stora äran och glädjen att gästas av Moderaternas egen duktiga och uppskattade migrations- och integrationspolitiska talesperson, Johan Forssell.

Johan anslöt sig till Moderaterna redan i unga år, arbetade politiskt inom partiets ungdomsförbund och var Moderata ungdomsförbundets (MUFs) förbundsordförande från 2004 till 2006. Johan har en bakgrund som civilekonom från Handelshögskolan och Norrlandsjägare vid K4 och var under perioden 2006 till 2010 statsminister Fredrik Reinfledts stabschef. Idag är Johan riksdagsledamot för stockholm, vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskottet och har även varit Moderata samlingspartiets talesperson i migration och integrationspolitiska frågor under en period då partiet förändrat sin politik i området. Ett förändringsarbete Johan varit delaktig i från start.

Idag skyller ofta Sveriges regering Sveriges migrationspolitiska bekymmer på den Europeiska union och hävdar att Sverige sitter fast i sina överenskomelser med unionen och därför inte kan agera mer effektivt på området. Johan Forssell menar att en ansvarsfull politiker inte bara kan stanna med detta och konstatera att Sverige har ett begränsat handlingsutrymme tillföljd av sitt medlemskap i den Europeiska unionen.

Migrationsströmmarna är inte bara ett svenskt eller ens europeiskt problem utan verkligen globalt. Över 60 miljoner människor är idag på flykt världen över och många gånger befinner de sig i överfyllda flyktingläger i sitt ursprungsland eller i dess direkta närområde. En del av dessa försöker ta sig till Europa. I överfyllda instabila farkoster sätter de sig för att påbörja en livsfarlig resa över medelhavet för att ta sig över EU:s gemensamma yttregräns. En färd som både vuxna och barn genomför och som alltför ofta slutar i olyckor, ibland i tragedier med dödlig utgång för de som flyr. Vi måste få ett slut på ”dödsresorna” över medelhavet säger Johan. Tiden är mogen för att se över svensk migrationspolitik såväl som europeiska överenskomelser på migrationsområdet för att skapa ett verkligt långsiktigt hållbart system. Vi behöver en modell som är hållbar men också human. Vi kan och bör ta tiden i opposition för att verkligen tänka ut en klok politik och se till att få igång ett genomgripande politiskt utvecklingsarbete på detta område.

Förslaget att skapa ett kvotflyktingsystem på EU nivå där flyktingar har möjlighet att söka asyl i EU genom gemensamma EU kontor, belägna på militärt säkrade platser är ett sådant förslag som kan göra mycket tror Johan.

Idag är det ofta resursstarka män som lyckas fly till Europa. Kvinnor, barn och äldre blir ofta kvar i konfliktzonen eller i dess närmaste närområde, i grannländer eller konfliktfria delar av sina hemländer. Vi behöver en rättvis migrationspolitik som inte bara hjälper de som är starka nog att ta sig, ibland över halva jordklottet, till Sverige utan även de som är oförmögna att ta sig hit själva pågrund av t.ex. för ung eller gammal ålder. Det är oftast de som är stört behov av hjälp som tyvärr blir kvar. Slutligen är det viktigt att Sverige ställer krav på de flyktingar vi tar emot och inte låta dem hamna i livslånga utanförskap som skapar problem för både dem själva och samhället. Detta är den andra viktiga sidan myntet som måste vara en del av moderaternas poltiska utvecklingsarbete på området. Vi har kommit långt, men arbete återstår.