Pub Politique (Måndag den 5/9 – 2016) Konservatismen: En ideologi?

På kvällen den 5/9 – 2016 var det höstpremiär för Pub Politique som idag skulle fokusera och fördjupa oss i konservatismen.

Idag hade vi äran att gästas av Roland Poirier Martinsson. Roland är filosofie doktor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet och en välkänd konservativ debattör och författare som många gånger gjort sin stämma hörd i den svenska debatten.

Är konservatismen en politisk ideologi? Enligt Roland Poirier Martionsson är svaret nej.

Roland argumenterar för att konservatismen, som han tolkar den, inte bäst förstås genom att definera den själv utan förstås bäst genom att man jämför den med vad Roland Poirier Martinsson kallar ”utopistiska” ideologier, framförallt liberalism och socialism, vars läror, eller snarare irrläror och falska sanningsanspråk konservatismen ställer sig avisande mot.

Konservatismen är inte, enligt Roland Poirier Martinsson, en uppsättning politiska ställningstagande som hänger ihop i en ideologi, utan snarare en inställning.

Roland hävdar att de andra utopistiska ideologierna dels har utfallsbaserat motiverade till skillnad från konservatismen. Konservsatismen ställer sig enligt Roland Poirier Martinsson även mot de utopistiska ideologiernas i de utopistiska ideologiernas sanningsanspråk.

De utopistiska ideologierna gör anspråk på att kunna från politiskt håll manipulera det mänskliga samhället för att forma det efter sina ideologiska ideal, något Roland Poirier Martinsson hävdar konservatismen gör de andra ideologierna, liberalism och socialism framförallt, utopistiska och är grunden till konservatismens kritik mot dessa.

I konservatismens värd finns det inga expertråd eller mirakelkurer och därför ska politiken inte agera som om så vore fallet. Det finns en stor brist på ödmjukhet eller till och med ett stort mått politiskt storhetsvansinne hos de utopistiska ideologiernas förespråkare, hävdar Roland Poirier Martinsson.

Men gör inte Roland Poirier Martinsson en väldigt extensiv tolkning av ideologier som liberlismen undrade man från pub deltagarna? Det låter som att alla politiker med en förändrings ambition blir automatiskt liberaler eller socialister?

Hur är det med de stora massor människor som idetifierar sig som ”konservativa”, bland annat i moderaterna och inte definerar det som en inställning till förändring, utan som en uppsättning värderingar.

Debatten pågick hela timmen. Den har pågått långt innan kvällens pub och kommer fortsätta nog långt efter.

Nästa Pub Politique är Måndag den 19/9 och då gästas vi av Professor Lars Trägårdh som ska inleda en pub som kommer fokusera och fördjupa oss i ”Nationalismen”.

Hoppas vi ses då!