Pub Politique: (Måndag den 5/3 – 2018) Tobias Sjö – Moderaterna i Östermalms stadsdelnämnd

Idag, måndag den 5/3 – 2018, var det återigen dags för Pub Politique och ikväll hade vi äran att gästas av moderaterna i Oscars södras tidigare ordförande, Tobias Sjö. Idag är Tobias vice ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd och är gruppledare för moderaterna i stadsdelsnämnden och är därför den som leder moderaternas arbete i vår stadsdel.

Idag besökte Tobias Pub Politique för att först berätta lite om stadsdelsnämndernas sammansättning, uppgifter och roll i staden för att sedan berätta lite om moderaternas arbete i just vår stadsdel, och lite om vilka frågor och ärende som är aktuella i stadsdelen just nu.

Stockholms stads stadsdelsnämnder

Tobias började med att berätta att den partipolitiska sammansättningen i Stockholms stads stadsdelsnämnder inte är menade att reflektera hur stort stöd olika politiska partier och grupper har i varje stadsdel. Sammansättningen i samtliga av Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder är tvärtom menad att endast spegla den politiska sammansättningen i Stockholms stadsfullmäktige, vilket gör att den röd-grön-rosa stadshusmajoriteten som idag styr i Stockholms stad, också är i majoritet och besitter ordförandeposten i samtliga av Stockholms stads stadsdelsnämnder, vare sig det är Östermalm, Södermalm eller Skärholmen. Som ett resultat av detta så är ordföranden för Östermalms stadsdelsnämnd under innevarande mandatperiod från Miljöpartiet de gröna även om moderaterna har mycket större stöd på Östermalm.

Tobias berättar att man bäst kan beskriva vilka frågor som är stadsdelsnämndens uppgifter genom att säga att man ansvarar för de yngsta och de äldsta i samhället. Driften av förskolor, äldreboenden och serviceboenden faller alla under stadsdelsnämndernas kompetens. Man har även ansvar för skötseln av stadsdelens parklekar och till viss del för underhåll av stadsdelens vägar, även om huvudansvaret för vägunderhåll i staden ligger hos stadens gemensamma trafikkontor.

Tobias förklarar även att bortsett från dessa kompetenser inom stadsförvaltningen så fungerar Östermalms stadsdelsnämnd även som remissinstans i många av stadens beslutsprocesser, särskilt i de förvaltningsärenden som har en tydlig lokal anknytning. Östermalms stadsdelsnämnd är därför t.ex. remissinstans i stadens ärendehandläggning rörande såväl serveringstillstånd till restauranger som i stadsbyggnadsprojekt i stadsdelen  och  representerar också stadsdelens intressen mot stadshuset i dessa processer.

Moderaternas arbete i Östermalms stadsdelsnämnd

Tobias förklarar att stadsdelsförvaltningen på Östermalm är väldigt välfungerande och att moderaterna därför oftast landar i ungefär samma position som den som föreslagits av förvaltningen i de ärenden som politikerna i stadsdelen har att ta ställning till.

Tobias säger även att moderaternas röst i kommunalpolitiken har blivit viktigare sen det står klart att stadens styrande röd-grön-rosa stadshusmajoritet tycks driva en linje som går ut på att kommunen successivt, och närmast i smyg, tar över driften över allt fler av kommunens verksamheter. I flera fall så har staden valt att inte lägga ut driften av kommunala verksamheter på entreprenad efter det att de gällande entreprenadavtalen löpt ut. Detta har fått som konsekvens att kommunen vid entreprenadavtalens utgång, utan upphandling, helt enkelt tagit över driften över verksamheter som i lång tid och framgångsrikt drivits i privat regi. Denna kommunpolitiska trend verkar finnas i flera av stadens verksamhetsområde, från äldreboenden till förskolor till parkförvaltning och underhåll.

Att kommunen inte förnyat entreprenadavtalet med den privata leverantör som bedrivit verksamheten beror med andra ord inte på att verksamheten inte fungerat  i privat regi utan bygger snarare på  den röd-grön-rosa stadshusmajoritetens  ideologiska aversion mot idén om privata leverantörer i välfärden.

En annan fråga som varit mycket uppmärksammad i kommunalpolitiken är den röd-grön-rosa stadshusmajoritetens beslut om att ge alla rätt att ha sina barn på förskola på heltid, även om ena föräldern t.ex. är föräldraledig. Denna reform kan tyckas harmlös eller kanske bra men kommunen har med det här beslutet inte skjutit till de resurser som stadens välfärdsverksamheter skulle behöva för att klara av utökningen av verksamheten. Detta har fått som effekt att det är fler barn per  förskolepedagog i stadens förskolor och att fler förskolepedagoger larmat om att det skett en besvärande utökning av arbetsbelastningen på deras arbetsplatser som påverkat personalens hälsa negativt.