Pub Politique (Måndag den 3/10 – 2016) Liberalismen: Vem behöver den?

Måndag den 3/10 – 2016 var det Pub Politique och idag var det återigen dags för en ideologifördjupning. Ämnet för kvällen var: Liberalism: Vem behöver den? Idag hade vi äran att gästas av Mattias Svensson.

Mattias Svensson är verkligen inte en nykomling i den politiska världen. Han har varit redaktör för den liberala tidskriften Neo, jobbat på moderaternas kansli  i Sveriges riksdag och på den svenska liberala tankesmedjan Timbro, där han nu är aktuell med en rykande färsk bok om klassisk liberalism.

Vem behöver liberalism? Detta var den provokativa inledande frågan som ställdes till kvällens föredragshållare.

Vad hade världen varit utan liberalism? Detta var det svar som föredragshållaren skulle ge.

Många har läst och hört mycket om de politiska förändringar som socialdemokratin genomdrev i Sverige på 1900-talet. Långt färre har tyvärr läst om de stora politiska förändringarna som drevs igenom av liberaler i Sverige på 1800-talet.

En av dessa stora förändringar var införandet av näringsfrihet i Sverige 1864 som var en epokavgörande förändring och liberalisering av den svenska ekonomin och arbetsmarknaden. En förändring som innebar att man nu tog viktiga steg från ett svenskt samhälle där kvarlevor från ståndssamhället, t.ex. i form av ståndsriksdagen och skråväsende fortfarande präglade svenskarnas liv. Dessa liberaliseringar av den svenska ekonomin banade vägen för en snabb industrialisering och en häpnadsväckande välfärdsökning i vårt land från 1860-talet och framåt. Liknande ekonomisk utveckling och välfärdsökning möjliggjordes genom liberaliseringar i andra delar av västvärlden innan liberalismen gick på export till övriga delar av världen, alltid med samma och lika omfattande positiva effekter när det kommer till ekonomisk utveckling och välfärdsökning.

Mattias berättade om Gösta Bohman, Moderata samlingspartiets tidigare partiledare, som brukar ges stor del för att ha gift ihop liberalism och konservatism och därmed skapat Moderaternas moderna politiska och ideologiska grund. Bohman skulle ha sagt att:

”Konservatism handlar om att förlita sig till det beprövade, och liberalismen är välbeprövad”

Men liberalismen är, enligt Mattias inte bara en ekonomisk skola utan innebar ett lika omfattande skifte i vårt tänkande, ett skifte i vårt sätt att se på världen och människan. Ett skifte som skulle förändra världen för alltid. Ideal som arbete och företagsamhet uppvärderades, något som gör och gjorde liberalismen till en utpräglad borgerlig ideologi på kollisionskurs med aristokratiska ideal som fanns innan vilka t.ex. moraliskt nedvärderade arbete. Även individens frihet uppvärderades, något som t.ex. skedde genom stora förändrigar som näringsfrihetens införande där man gav makten över människors sysselsättning helt och hållet över till varje enskild individ.

Liberalismen fokuserar på människors frihet och att ständigt ifrågasätta varje inskränkning av människors frihet och landar som Mattias sa ofta i en analys om att ”Det är snarare för mycket politik än för lite” något som ofta går tvärtemot illiberala krafters analyser.

Bland frågorna som ställdes fanns bland annat om det gick att upprätthålla välfärdsstater som den svenska utan att begränsa den fria rörligheten, något som föredragshållaren höll med om. Fri rörlighet kompliceras av välfärdsstater. Desto större förmåner en stat ger sina medborgare desto större inslag av åtgärder ämnade att begränsa vilka som får ta del av dessa förmåner.

Puben var välbesökt med många spännande frågor. Nästa Pub Politique är Måndag den 17/10- 2016 och kommer som vanligt vara på Hotel Mornington mellan ca klockan 17:15-18:15.  Nästa gång kommer vara en skrivapub. Puben kommer ledas av Moderaterna i Oscars södras egen ordförande Tobias Sjö, kommunikationschef för Moderaterna i Stockholms läns landsting med en lång bakgrund och erfarenhet av politiskt arbete, som kommer berätta om olika sätt att göra sin stämma hörd både internt inom moderaterna, men också extern i media och dagspress.

Hoppas vi ses då!