Pub Politique: (Måndag den 26/11 – 2018) Ulla Hamilton – Den svenska skolan

Måndag, 26/11 – 2018, var det återigen dags för Pub Politique som den här gången gästades av Ulla Hamilton. Ulla Hamilton har tidigare varit Trafik- och arbetsmarknads borgarråd i Stockholms stad och är idag VD för Friskolornas riksförbund. Temat för kvällen var den svenska skolan. Ulla Hamilton berättade för ett 15-tal medlemmar engagerat om skolans utmaningar och friskolornas roll.

Det svenska skolsystemet är unikt då det till skillnad från andra länder är lika för alla att kostnadsfritt välja att gå i en fristående eller en kommunal skola. I Sverige har vi ett sammanhållet skolsystem öppet för alla. I dag går cirka 15 procent av alla grundskoleelever, och drygt 25 procent av eleverna i gymnasiet i en friskola. Med andra ord går majoriteten av alla elever i kommunala skolor, vilket kan vara värt att notera givet den ibland negativa bild av friskolor som en del politiker försöker sätta. Skolans utmaningar handlar inte om driftsform, utan om andra saker, enligt Ulla Hamilton. Bland annat är ledarskapet en mycket viktig faktor.

Ulla Hamilton berättade vidare om fakta kopplat till friskolorna, vikten av att låta professionen göra sitt jobb och om betydelsen av transparens i systemet  – så att alla kan göra informerade skolval.