Pub Politique: (Måndag den 23/10 -2017): Andrea Ström – Stadens arbete med de nya gatubarnen och EU medborgare i social utsatthet på Stockholms gator

På kvällen, Måndag den 23/10 – 2017, var det återigen dags för Pub Politique och en stor skara diskussionsglada moderater samlade sig för att diskutera en fråga som väckt mycket oro hos stockholmarna under senare år. Uppkomsten av gatubarn och tiggare från såväl innifrån som utanför EU. Den här kvällen hade vi äran att gästas av Andrea Ström. Andrea är ledamot av Stockholms stadsfullmäktige och förste vice ordförande i stadens socialutskott och hon har ägnat betydande tid åt det här problemet som på många sätt och vis är nytt för stadens myndigheter att hantera.

Det kan knappast ha undgått någon stockholmare att staden sedan ca 10 år tillbaka upplevt en explosionsartad tillväxt i antalet tiggare på Stockholms gator. Andrea berättar att tiggarna många gånger har sin hemvist i Rumänien och Bulgarien. Två länder som 2011 blev del av Schengen samarbetet och vars medborgare därför sedan dess åtnjuter fri rörlighet inom större delen av den Europeiska Unionen, däribland Sverige. Tiggarna från dessa länder är många gånger förskjutna och utsatta för diskriminering i dessa två länder och har därför i många fall valt att komma hit av egen fri vilja för att förbättra sin livssituation. De frivilliga tiggarna tillhör oftast ett antal familjer där olika familjemedlemmar avbyter varandra löpande.

Men säger Andrea, det finns även de som befinner sig och tigger på Stockholms gator mot sin vilja. Det ofrivilliga tiggeriet är oftast organiserat av kriminella strukturer och är en miljö där prostitution nu tyvärr börjar bli allt vanligare då allmänhetens benägenhet att ge till tiggarna minskar.

Men tiggeriets återkomst i stadens stadsbild är inte bara djupt olycklig för det djupa armod som dessa tiggare befinner sig i. Det har även skapats sanitära problem då offentliga utrymmen många gånger blivit såväl sovrum som toalett åt dessa grupper. Moderaterna har omprövat sin politik på detta område och har nu landat i slusatsen att tiggeriet gynnar ingen, vare sig stockholmarna eller de tiggare som sitter fast i en sådan situation. Tiggeriet är ovärdig ett människoliv och borde därför göras olagligt i hela Sverige för allas skull. De sociala och juridiska problem som skapar och ligger bakom det här fenomenet måste lösas på ett annat sätt.

Andrea tog även upp frågan om de gatubarn som har blivit allt fler på Stockholms gator under den nuvarande mandatperioden. Gatubarnen är många gånger från Marocko, de är ensamkommande och mycket unga, några så unga som 7 år. De har även det gemensamt att de många gånger har blivit nekade asyl eftersom att människor från Marocka i regel sällan ges det.

Idag består den här gruppen av ca 200 individer som lever i en extrem social utsatthet och som driver omkring och begår brott av varierande allvarlighetsgrad på Stockholms gator. Tillskillnad från de tiggande EU medborgare som Andrea pratade om inledningsvis så är det här en grupp som många gånger består av individer som är mer utåtriktade och mer aggresiva och som har gjort sig skyldiga till flera allvarliga brott, såväl misshandel som rån. Brott som ska finansiera det utbredda narkotikamissbruk som finns i den här gruppen. Deras unga ålder skapar problem för polisen när de ska lagföra medlemmar ur den här gruppen för brott de begår eftersom de många gånger inte ens är straffmyndiga. Hur ska staden och dess myndigheter agera i denna nya sitaution?

Andrea menar att det här problemet är akut och viktigt att addressera. Vi kan helt enkelt inte ha det så här längre. Därför föreslår Andrea att staten bör omhänderta dessa barn i slutna och låsta institutioner tills den dagen de förs tillbaka till sina hemländer, något de flesta i den här gruppen kommer bli eftersom de blivit nekade asyl och därmed inte längre har uppehållstillstånd i Sverige.