Pub Politique (Måndag den 21/3 – 2016) Eva Solberg

På kvällen måndagen den 21 mars var det återigen dags för Pub Politique och ikväll samlades vi tillsammans för att lyssna och prata med Eva Solberg, ordförande för Moderatkvinnorna i Stockholms stad och ordförande för Moderaterna i Enskede-Årsta. Ämnet för kvällen var Moderatkvinnornas roll, mission och verksamhet inom Moderaterna specifikt och i dagens svenska politiska landskap generellt.

Varför behövs det ett kvinnoförbund inom den moderata rörelsen? Detta var en fråga som ställdes redan innan talaren hade börjat.

Moderatkvinnorna ser idag inte som sin uppgift att driva frågor som endast berör kvinnor utan att istället driva på för frågor som berör alla medborgare, oavsett kön, och för att opinionsbilda för nya frågor eller synsätt och för att lyfta frågor som kommer i skymundan i den politiska debatten, istället för en mer allmänpolitisk hållning och opinionsbildning.

Från kvinnofrid till familjefrid.

Under våren 2015 påbörjade Moderatkvinnorna i Stockholms stad mot bakgrund av att antalet vårdnadstvister i Sverige har ökat dramatiskt, och nu närmar sig 50 000 om året nationellt, en undersökning för att studera hur olika parter behandlas i vårdnadstvister och familjekonflikter, men även följa hur barn drabbas och mår av dessa tvister och konflikter. Undersökningen utmynnade i Moderatkvinnorna i Stockholms stad´s rapport ”Dags för familjefrid”.

”Välkommen till verkligheten”

I rapporten skriver Moderatkvinnorna i Stockholms stad om den stora betydelsen av barns rätt och behov, av och till, umgänge och kontakt med båda föräldrarna, att sanktionerna mot föräldrar som saboterar barns umgänge med den andre föräldern, eller försenar rättsprocesser, måste bli effektivare och att socialtjänstens hantering av familjeärenden måste blir mer opartisk och könsneutral, något som svensk socialtjänst har brustit i enligt internationella observatörer. Rapporten vill se ett tydligare familjeperspektiv och ett könsneutralt individperspektiv som stärker enskilda individers och hela familjers rättigheter gentemot sociala myndigheters myndighetsutövning såväl som enskilda föräldrars flagranta kränkningar av andra enskilda föräldrars rättigheter. Man vill se en utveckling där hanteringen av familjeärenden blir mer human och involverande av alla de som berörs, där alla parter hörs  och respekteras lika, och där barns rätt till båda föräldrar är central.

Rapporten finns tillgänglig här:

Rapport-Familjefrid-Press-1