Pub Politique: (Måndag den 21/1 – 2019) Arin Karapet – Segregation, Utanförskap & Kriminalitet

Igår, måndag den 21/1 – 2019, var det säsongspremiär på Pub Politique som den här gången berörde frågan om Moderaternas nya roll som oppositionsparti under kommande riksdagsår samt några av de stora samhällsutmaningar som Sverige har inom segregation, utanförskap och kriminalitet.

För att leda och inleda hade vi äran att gästas av Arin Karapet. Arin är ledamot av Sveriges riksdag, ledamot av riksdagens socialförsäkringsutskottet samt suppleant i justitieutskottet och riksdagens EU-nämnd. Arin berättar att han har växt upp i ett av Sveriges utanförskapsområden och att han tror att många av de stora samhällsproblem inom dessa områden kommer från att många centrala institutioner så som skolan, socialförvaltningen och även polisen har under en lång tid anammat en kultur, politik och förvaltningstradition som präglas av kravlöshet. Detta är något som faktiskt snarare drabbat de många ungdomar i utanförskapområden som istället hade behövt både föräldrar och en offentlighet som tagit tag i deras liv, gjort att de fullföljer sin utbildning så de kan komma in på högskola eller få ett första jobb.

Arin tror att Moderaterna behöver vara tydliga och bedriva en politik som gör det som krävs även om den skulle vara impopulär för stunden. Han tror att svenska folket kommer belöna en sådan regering för sitt ansvarstagande senare. Ett sådant exempel är att om man har fått avslag på sin asylansökan så måste det också innebär att man lämnar landet, frivilligt annars med tvång och Sverige måste utöka antalet förvarsplatser av personer som fått avslag på sin asylansökan och som befaras avvika istället för att lämna landet som är det beslut som tagits av det offentliga Sverige. Här tycker han att Moderaterna gjort mycket men kunde ha gjort och gått mycket längre för att se till att vi har en politik som inte bara attackerar våra samhällsproblem men som tar ett ordentligt helhetsgrepp om dem.