Pub Politique (Måndag den 19/9 – 2016) Nationalism: I en värld av mänskliga rättigheter.

Måndag den 19/9 var det återigen Pub Politique och ikväll var det dags igen för en ideologifördjupning.

Ämnet för kvällen var ”Nationalism i en värld av mänskliga rättigheter”

Våra diskussioner inledes av Professor Lars Trägårdh. Lars Trägårdh är professor i Historia vid Ersta-Sköndal Högskola och har även i 10 år varit professor i Historia vid det prestigefyllda Columbia universitetet, i New York City,  U.S.A. Tillsammans med en kollega, Henrik Berggren, skrev Lars Trägårdh den välkända boken ”Är svensken människa?” som kom ut 2006.

Står vi inför ett omöjligt val mellan att rädda människoliv eller rädda välfärdssystemet?

Lars Trägårdh beskriver att det många gånger finns en konflikt mellan det nationalstats fokuserade medborgarskapsidealet och ideerna om den universella rättighetslogiken och tanken om allmänmänskliga rättigheter som gäller alla människor oavsett medborgarskap.

Medborgerliga rättigheter och samhällskontraktet bygger på att man som medborgare har skyldigheter som man avkrävs och rättigheter som man kan avkräva i detta samhällskontrakt, vilka som omfattas av dess rättigheter och skyldigheter, begränsas naturligt av nationella gränser eftersom nationalstaten endast regerar över sitt eget territorium.

Har man inte som svensk medborgare bättre rätt, eller i vart fall första anspråksrätt till det svenska samhällets eller statens privilegier och resurser än andra människor, frågar sig Lars Trägårdh?

Lars Trägrådh beskriver att den svenska nationalstaten är en av världens äldsta och därför tar många såväl den svenska nationen, svenska staten och det svenska samhället för självklart, men i själva verket är samtliga dessa tre under attack från grupper både från höger såväl som vänster som söker undergäva såväl staten, samhället som nationen. Dessa, hävdar han, kan vara allt från marknadsliberaler som vill undergräva staternas makt för att en global oreglerad marknadsekonomi ska vara den enda organiserande kraften av den mänskliga civilisationen eller vänsterextrema som menar att alla världens människor har samma rätt till den svenska statens resurser och institutionella stöd.

Lars Trägårdh blåser till försvar för nationalstaten. Även under 2000-talet förblir nationalstaten, vare sig det är den svenska, franska eller amerikanska den unika makten och kraften i den mänskliga civilisationen som kan upprätthålla samhällskontraktets skyldigheter och rättigheter. Försök till postnationella organisationer som kan ersätta nationalstaten har gjorts säger Lars Trägårdh, varav EU är den mest välkända och långtgående, men ingen av dessa har ännu varit särskilt framgångsrika. Nationalstaten är och förblir den enda kraften som på allvar kan ta tillvara medborgarnas intressen säger Lars Trägårdh.

Nästa Pub Politique är Måndag den 3/10 – 2016.

Hoppas vis ses då!

/ Styrelsen.