Pub Politique: (Måndag den 19/3 – 2018) Christian Ekström – Regeringens skadliga skattepolitik

Idag, måndag den 19/3 – 2018, var det återigen dags för ”Pub Politique” och idag hade vi äran att gästas av Christian Ekström. Christian är tidigare moderat och idag VD för ”Skattebetalarna”, en ideell och partipolitiskt obunden organisation, vars främsta syfte är att arbeta för lägre skatter och bättre kontroll av offentliga utgifter.

Christian berättar att vi Sverige lever under en sådan mängd av tunga skatter utan att vi riktigt märker av det. Han berättar att detta delvis beror på att många av de stora och tunga skatter som vi i Sverige betalar idag inte riktigt märks av gemene man eftersom att de betalas av oss mer indirekt. Inkomstskatten och momsen är exempel på två skatter som antingen har dragits av vår lön innan vi mottar den eller läggs på i priset på en vara innan vi köper den och därför kanske går mer obemärkta förbi än om vi hade behövt betala dem mer aktivt och direkt.

Ekström säger att den skadliga progressiviteten som finns inbyggd i vårt skattesystem gör att det blir mindre och mindre lönsamt att lägga in en extra timme arbete desto mer vi tjänar. Detta är skadligt för drivkraften att arbeta och bidra till vårt samhälle.

Men även utöver det faktum att vårt skattesystem skadar incitamenten för att arbeta och bidra så är det faktiskt så att  ny forskning visar att många skatters skadliga inverkan på näringslivet gör att de ibland kostar lika mycket eller t.o.m. mer än vad de faktiskt drar in till statskassan. Värnskatten, är ett exempel på en sådan skadlig skatt som kostar samhället mer än den faktiskt drar in. Jacob Lundberg har . lagt fram en doktorsavhandling i nationalekonomi av vid Uppsala universitet där han visar på att ett slopande av värnskatten skulle innebära en ekonomisk vinning för samhället som motsvarar 178 % av det värdet som den idag genererar det offentliga. Lundberg kallar detta olika skatters ”självfinansieringsgrad” där ett avskaffande av vissa skatter skulle innebära en sådan ekonomisk vinning för samhället att det motsvarar det skatten drar in eller t.o.m. mer än den.

Ekström tar även upp den s.k. ”Laffre kurvan” som visar på att om skattetrycket stiger för mycket i ett samhälle så kan det nå en nivå som är så skadlig för incitamenten att arbete och driva företag i landet att skatteintäkterna börjar minska. Ekström menar att Sverige har nått den punkten, till och med passerat den, och att Sverige därför idag har ett skattesystem där skatteintäkterna är mindre än vad det kunnat vara för att våra skatter är för höga och skadliga för landets näringsliv och incitament att arbeta. Som ett klassiskt exempel på detta tar Ekström den skattehöjning som genomfördes av Storbritanniens dåvarande Labour regering under premiärminister Gordon Brown 2007-2010 som faktiskt fick som effekt att skatteintäkterna i landet minskade.

Slutligen hävdar Ekström att Sverige borde ha ett skattesystem som vilar på 10 stycken principer. Bland dessa ingår principen om att den person som tjänat pengarna har bättre rätt till dem än det offentliga, att skatterna inte får skada välståndsutvecklingen i landet, att statens kärnverksamheter måste prioriteras, att det omfattande slöseri med offentliga medel som finns i Sverige idag måste stoppas och att skatterna måste synliggöras så alla medborgare får en bättre insikt om hur mycket de betalar till samhället och vad samhället och dess tjänstemän faktiskt gör av de pengarna.