Pub Politique: (Måndag den 15/4 – 2019) Tove Jarl – chef för opinionsanalys på Svenskt Näringsliv

Gårdagens Pub Politique (måndagen den 15/4) behandlade ett väldigt viktigt ämne, nämligen läget inför EP-varörelsen och Svenskarnas syn på EU.

Vi besöktes av Tove Jarl, som är Svenskt Näringslivs chef för opinionsanalys som gav oss en inblick i såväl metoderna som de använder i sina undersökningar som de slutsatser de har kunnat dra från sina undersökningar.

Tove tog med sig glädjande nyheter som att stödet för ett fortsatt Svenskt EU-medlemskap ökar men också tråkigare sådana, till exempel att bara 65 procent av de moderata väljarna i riksdagsvalet 2018 vet att de kommer rösta på oss i Europaparlamentsvalet.

Här menar Tove att vi har både en utmaning och en möjlighet. Det är nämligen så att närmare 25% av våra tidigare väljare inte har bestämt sig, vårt jobb blir därför att tydligt föra fram inte bara varför moderaterna är det rätta partiet för dem i Europaparlamentet utan också att förklara vikten av att faktiskt gå och rösta. Svenskt Näringslivs siffror pekar på att strax över 60% av väljarkåren tänker gå och rösta i Europaparlamentsvalet, en alldeles för låg siffra, som de dessutom tror är en överskattning.

Det kommer därför att vara minst lika viktigt i detta val att få moderata väljare att gå till vallokalerna som att övertyga nya väljare. Diskussionen kring det här landade i att det saknas uppföljning av Europaparlamentarikerna om vad de genomfört under sina år i Bryssel samt att tydlighet i konkreta sakfrågor är nyckeln till en kandidats framgång i valet som kommer.

Kvällens citat: ”När jag frågar hur de uppskattar sin grannes kunskap om EU svarar 70 procent att grannen har ingen till begränsad kunskap om EU”

Kvällens fråga:
– Tycker du att de här aspiranterna på att bli EU-parlamentariker, tyder på att EU är en slags avstjälpningsplats för avdankade politiker?

Tove höll inte med utan menade att de Svenska Europaparlamentarikerna generellt sätt håller väldigt hög nivå och att vi brukar skicka kompetent folk till Bryssel.