Pub Politique (Måndag den 12/12 – 2016) Löjtnant Ragnar Sävfors – I fredens tjänst

Löjtnant Ragnar Sävfors har ett arbete olikt många andra. På försvarsmaktens uppdrag i olika funktioner, med olika uppgifter har han tjänstgjort som svensk soldat i internationella militära insatser i FNs såväl som EUs regi på några av världens farligaste platser. Hans arbete har tagit honom till länder som Afghanistan, Mali och Uganda.

Ragnar Sävfors berättar att internationella militära insatser i hans erfarenhet gynnar både lokalbefolkningen, det lokala samhället såväl som svenska nationella intressen. Det är en ”win-win” situation´helt enkelt som han själv uttrycker det. Samtidigt är förutsättningarna som Ragnar och hans kollegor arbetar under minst sagt svåra. Ragnar beskriver att han många gånger möter samhällen som är väldigt korrumperade och socioekonomiskt väldigt underutvecklade med väldigt stora och påtagliga utmaningar. Ragnar beskriver att den civila uppgyggnaden och delen av insatsen i hans erfarenhet många gånger tar alldeles för lång tid. Ragnar och hans kollegor har vid flera tillfällen militärt säkrat ett område men sedan har det ändå tagit flera dagar eller till och med veckor innan den civila uppbyggnaden kommer igång, något som resulterar i att man förlorar lokalbefolkningens tålamod och stöd. I alla de insatser där Ragnar har tjäsntgjort har han stött på stora kulturella problem såväl i FN systemet som i de lokalsamhällen han möter. Såväl FN systemet som lokalsamhällena lider av korrumption och ineffektivitet. Många av hans medarbetare kommer ifrån stater som likt de platser där han har tjänstgjort ’r klansamhällen med väldigt uppenbara problem med svågerpolitik. Klansamhällen som genrerar likande problem med kompetensförsörjning, effektivitet, korrumption och svågerpolitik. I Ragnars åsikt så är FN systemet i behov av omfattande reformer och civila insatser och den civili uppbyggnaden måste komma igång snabbare. Pub Politique den 12/12 är det sista tillfället under hösten. Pub Politique har tagit julledigt fram till Måndag den 16/1 då vi får besök av Mattias Thorsson, kommunikationschef för modeaterna i Stockholms stad och län.