Pub Politique: (Måndag den 12/11 – 2018) Dennis Wedin – Stockholms nya grönblåa Bostads- och Fastighetsborgarråd

Idag, måndag den 12/11 – 2018, var det återigen dags för Pub Politique som den här gången skulle handla om Stockholms stads nya grönblåa majoritetsstyre och särskilt vilken som kommer vara den nya grönblåa majoritetens bostads- och fastighetspolitik.

För att inleda och leda våra diskussioner fick vi besök av Dennis Wedin. I oktober i år blev det maktskifte och Stockholms stad fick ett nytt grönblått majoritetsstyre efter att Alliansens fyra partier och Miljöpartiet de Gröna ingått i ett nytt samarbete. Dennis är ett av den nya grönblåa majoritetens nya och yngsta borgarråd och han kom till puben ikväll för att berätta om stadens nya grönblåa majoritetsstyre, om den bostads- och fastighetspolitik som han som Stockholms stads nya bostads- och fastighetsborgarråd ämnar driva samt om sitt engagemang för äldrefrågor och i Spånga moderaterna där han är föreningsordförande.

Dennis säger att det finns en bild i media av att Moderaterna och alliansen har lagt sig platt för Miljöpartiet i de förhandlingar som ledde fram till den överenskommelse som bildade den nu styrande grönblåa majoriteten. Detta är en bild han inte delar. Dennis Wedin menar istället att Moderaterna i huvudsak uppnått sina politiska mål i sina förhandlingar med alliansen och Miljöpartiet och att båda parterna har en god gemensam grund att stå på.

Frågan om Östlig förbindelse har som en del av överenskommelsen bordlagts för tillfället men här förtydligar Dennis Wedin att Moderaterna fortsatt tar aktiv ställning för en östlig förbindelse. Han poängterar också att det här är ett projekt som är en del av Sverigeförhandlingarna och är därför en fråga som i hög grad kommer behandlas, beslutas och finansieras av staten oavsett vilket beslut man tar här lokalt.

Dennis berättar att Moderaterna med gällande överenskommelse kommer ha möjlighet att driva sin politik i sina viktigaste frågor och att man genom att man kontrollerar finansroteln också ytterst vara den som håller i pengarna i kommunen.

Frågor om integration, utanförskap och trygghet är frågor som kommer vara kolossalt viktiga framåt. Dennis menar att en stor anledning bakom det politiska misslyckandet med otrygga områden är ett resultat av en tidigare hegemonisk socialdemokratis sociala ingenjörskonst och hur man byggde städer utifrån visioner som byggde på dess antaganden. Byggandet av stora bostadsområden utanför staden, isolerade från andra bostadsområden, och utan arbetsplatser har skapat områden som inte har något ljus och liv i gatuplan under stora delar av dygnet, något som skapar otrygghet. Detta är ett misstag dagens stadspolitiker nu måste åtgärda. Dennis Wedin tror att det är ett brett spektrum av åtgärder som måste till för att komma till rätta med det akuta problemen med otryggheten i framförallt ytterstaden och han ser att överenskommelsen med Miljöpartiet ger Moderaterna majoritetens stöd att driva dessa åtgärder. Åtgärderna handlar dels om rena säkerhetsåtgärder för att öka tryggheten mer polisiärt. Det handlar om att staden ska anställa kommunala ordningsvakter, utöka möjligheterna och platserna där kameraövervakning kan ske på offentliga platser, särskilt brottsutsatta offentliga platser. Dels kan man arbeta mot utanförskap med hjälp av bostadspolitiken. Det finns i visa delar av Stockholm stad en stor snedfördelning mellan beståndet hyresrätter och bostadsrätter. I Rinkeby är det bara 1 av 20 bostäder som är bostadsrätter. Detta samtidigt som snittet i Stockholms stad nu är hälften. Dennis vill se att andelen människor som äger sina bostäder ska öka även i ytterstaden. Han vill också se hur man kan flytta ut såväl kontor, café och butiker till dessa områden så man har mer ljusa och levande miljöer även i de delar av ytterstaden som idag är sovstäder.

Men det är inte bara i frågor om trygghet, utanförskap och integration som Moderaterna kommer ges goda chanser att driva sin politik och uppfylla sina vallöften med den överenskommelse man nu slutit med Miljöpartiet.

När det kommer till en av Moderaternas hjärtefrågor att möjliggöra för att sänka kommunalskatten så möjliggör den överenskommelse man slutit mellan alliansen och miljöpartiet även det.

När det kommer till Bromma flygplats så menar Dennis att den överenskommelse man slutit med Miljöpartiet gör att man kan förhindra det akuta och omedelbara nedläggningshot som flygplatsen stod inför om de rödgrönrosa hade fått fortsatt majoritet i årets val. Med nuvarande överenskommelse så bordläggs frågan för att avgöras senare. Något som gör att alliansen kan stoppa nedläggningen och förnya flygplatsens tillstånd i senare framtida mandatperioder eftersom nuvarande tillstånd löper ända fram till 2038. Dennis menar också att kan man i framtiden bygga ut Arlanda på ett sätt som gör att man kan ersätta det värde som Bromma flygplats idag ger så finns det inte heller något egenvärde med att Bromma flygplats fortsätter finnas.

Bistånd till personer i Stockholm som befinner sig illegalt landet var det hårda förhandlingar om. Men Dennis menar att man inte ska överdriva det problem som finns här eftersom att det trots allt är ganska lite pengar som betalas ut av staden till dessa grupper.

Slutgiltigt berättar Dennis att han är medveten om den kritik som finns mot samarbetet inom vissa delar av partiet men menar att man måste då förklara vad som var alternativet? Efter kommunalvalet hade visserligen de rödgrönrosa förlorat sin majoritet i stadsfullmäktige, men de var fortsatt större än alliansen och det fanns en risk att alternativet till det nuvarande moderat ledda grönblåa samarbetet med Miljöpartiet hade varit att de rödgrönrosa hade fortsatt styra staden i minoritet med höjda skatter, återkommunaliseringar, nedläggning av Bromma flygplats med mera som följd. Moderaterna hade då inte fått igenom något av de ganska stora delar av sin politik som man nu kommer få igenom i majoritetsställning.

Dagens pub hade många besökare som hade många frågor och medskick till Dennis. Det måste gå att bygga mer i klassisk stil. Det gör man på många håll på kontinenten. Vi måste även öka rörligheten i boendet och minska regelbördan och skatterna för både de som vill flytta till något mindre såväl som för de byggherrar som idag upplever att regelverket och skatter till viss del sätter krokben för byggandet i staden.  Dennis höll med om allt detta och menar också att man måste underlätta för en flexiblare marknad för andrahandsuthyrning. Något som kan göra det enklare för unga att ta första steget in på bostadsmarknaden.

Vi måste komma till rätta med bostadsmarknaden eftersom en för dysfunktionell bostadsmarknad inte bara kommer vara problem i sig utan också ge negativa konsekvenser för Stockholms och Sveriges konkurrenskraft i en global värld där global spetskompetens har svårt att hitta någonstans att bo även om de vill börja arbeta för svenska företag i Stockholms området.