Pub Politique (Måndag den 11/9 – 2017): Per Nilsson – Opinionsläget och vägen framåt för Moderaterna

Måndag den 11/9  var det höstpremiär för 2017 års säsong av Pub Politique och ett stort antal diskussionsglada moderater samlade sig som vanligt i baren på Hotell Mornington för att i goda vänners lag samtala om vår tids stora frågor och samhällsutmanningar över en pilsner eller ett glas vin.

Idag hade vi äran att få lyssna till Per Nilsson. Per är Moderaternas analyschef och därmed ansvarig för partiets opionsundersökningar och han talade under ämnet: Opinionsläget idag och vägen framåt för Moderaterna.

Per menar att Moderaterna opinionsmässigt just nu befinner sig i ett prekärt läge som bäst kan liknas vid ett tvåfrontskrig. Detta tvåfrontskrig tar sig olika uttryck i olika delar av landet. I Stockholm och huvudstadsregionen så absorberar Centerpartiet stora grupper liberala moderata väljargrupper och riskerar att segla upp till att bli en jämnstark politisk kraft räknat i antalet mandat i nästa val. I andra delar av landet så absorberar Sverigedemokraterna konservativa moderata väljargrupper vilket t.ex. kan resultera i att moderaterna i värsta fall tappar sitt enda riksdagsmandat i Jämtland till en Sverigedemokrat.

Per Nilsson är dock inte uppgiven utan ser på moderaternas framtid med tillförsikt. Moderaterna är och förblir Sveriges stora allmän borgerliga parti genom det framagångsrika äktenskapet mellan modern konservatism och liberalism. En del menar att svårigheten att förena dessa två idetraditioner har givit upphov till att partiet ibland upplevts som otydligt när det kommer till såväl partiets politik som dess identitet. Per håller dock inte med om detta utan säger att Liberalismen och Konservatismen är och förblir en klassisk och tidlös kombination som, då som nu, förenar det bästa av två världar. Denna kombination som en del andra hävdar har givit upphov till problem och intern splittring menar Per kan vändas till Moderaternas fördel och stora styrka.

Per säger att den överlägset största politiska frågan och utmaningen som har funnits på svenskens hjärta under senare år otvetydigt har varit frågor om och direkt kopplade till invandring, migration och integration. Dessa frågor är än idag landets största utmanning enligt samstämiga opinionsundersökningar men under senare undersökningar kan man även skönja ett trendbrott. Frågor rörande invandring, migration och integration förblir de största och viktigaste frågorna enligt väljarna men denna frågas dominans har allt mer börjat utmannas av frågor kring sjukvård, lag och ordning och ekonomin som tar allt större plats i det politiska samtalet.

Per menar att Moderaterna har tagit lärdom av detta och varit lyhörda för väljarnas hjärtefrågor och har därför i sitt politikutvecklingsarbete fokuserat på tre stycken frågor.

 1. Jobb och sysselsättning.
 2. Sjukvården och omsorgen.
 3. Lag och ordning.

Per säger också att Moderaterna i sitt politikutvecklingsarbete har identifierat fem stycken centrala fokusgrupper som Moderaterna måste lyckas väl bland för att kunna säkra ett bra valresultat: Företagare, Tjänstemän, barnfamiljer, borgerliga seniorer och 90-talister.

 1. Företagare: Denna grupp utgör i runda slängar 7 % av det svenska elektoratet och även om detta är en grupp som Moderaterna traditionellt har ett starkt stöd hos så utmannas partiet av såväl Centerpartiet som Sverigedemokraterna som lyckats göra inbrytningar i dessa moderata kärnväljargrupper i olika delar av landet. För att moderaterna ska lyckas göra ett bra valresultat så måste partiet stoppa väljarflöden i dessa grupper från Moderaterna till Centerpartiet och Sverigedemokraterna.
 2. Tjänstemän: Tjänstemännen är välutbildade, och intresserade i ekonomiska frågeställningar vilket gör att Moderaterna gör bra resultat i dessa grupper. Dock är Socialdemokraterna fortsatt störst i denna grupp och för att Moderaterna ska lyckas göra ett bra val så måste partiet vinna mark bland Sveriges tjänstemän mot Socialdemokraterna.
 3. Borgerliga seniorer: Seniorerna, medborgare 65 år gamla och äldre, en grupp som ibland kallas 65+, utgör en allt större och viktigare grupp i den svenska politiken. Aktuella undersökningar visar på att ca 14 % av Sveriges befolkning ingår i denna grupp. Nationellt och bland seniorer generellt så äger Socialdemokraterna ett närmast ointagligt försprång och det är svårt för moderaterna att ta in detta försprång då seniorerna är en grupp som är långt mer partilojal än andra svenska väljargrupper. Många väljare i dessa grupper har röstat på Socialdemokraterna hela sina liv och kommer troligen att fortsätta göra så livet ut. Subgruppen borgerliga seniorer har dock moderaterna traditionellt haft ett starkt stöd hos. Men detta är en väljargrupp där Sverigedemokraterna gör allt större inbrytningar i på allt fler ställen i Sverige, i såväl landsbygd som stad. För att Moderaterna ska lyckas göra ett bra val så måste partiet stoppa de sverigedemokratiska inbrtytningarna i gruppen.
 4. Barnfamiljer: Oftast en grupp med samma karaktärsdrag som tjänstemän.
 5. 90-talister: En oftast aktiv och engagerad grupp där Moderaterna är och förblir största parti. Dock är moderaterna inte ohotade även i denna grupp. Moderaternas största konkurrenter i denna grupp är diverse olika icke socialdemokratiska vänstergrupper, t.ex. Fi, Miljöpartiet och vänsterpartiet. Trots att det kan tycka sig märkligt att Moderaterna skulle konkurrera med samma väljargrupper som Fi och Vänsterpartiet så gör partiet faktist det och det är ett viktigt strategiskt intresse för Moderaterna att bibehålla sitt stora stöd i denna grupp.

När Per öppnade upp för frågor så var det flera av deltagarna som hade frågor om moderaternas strategi i kommande valrörelse. Vad kommer vara Moderaternas valfläsk? frågade en deltagare. En annan höll med om att det fanns ett stort missnöje med Moderaterna och att detta härstammade dels från parties otydliga politik och mål men också från ett antal strategiska ställningstaganden som partiet har gjort i sin nära historia, framförallt Decemberöverenskomelsen och januaris besked om samarbete med Sverigedemokraterna. Partiet måste bli tydligare, fokusera på att föra ut sin egen politik, och inte hela tiden analysera sig självt i relation till andra externa politiska grupper. Det är så vi kommer vinna valet nästa år.

Efter Pub Politique så tackade Pubansvarige Therese Carlborg, Per för att han hade sig tagit sig tid och kommit att berätta om Moderaternas valstrategi för oss och överäckte även en talargåva.

Nästa gång,, Måndag den 25/9, får vi besök av Johan Grafström från Ratio.

Hoppas vi ses då!

Moderaterna i Oscars södra

Pub Politique (Måndag den 11/9 – 2017): Per Nilsson – Opinionsläget och vägen framåt för Moderaterna

Måndag den 11/9  var det höstpremiär för 2017 års säsong av Pub Politique och ett stort antal diskussionsglada moderater samlade sig som vanligt i baren på Hotell Mornington för att i goda vänners lag samtala om vår tids stora frågor och samhällsutmanningar över en pilsner eller ett glas vin.

Idag hade vi äran att få lyssna till Per Nilsson. Per är Moderaternas analyschef och därmed ansvarig för partiets opionsundersökningar och han talade under ämnet: Opinionsläget idag och vägen framåt för Moderaterna.

Per menar att Moderaterna opinionsmässigt just nu befinner sig i ett prekärt läge som bäst kan liknas vid ett tvåfrontskrig. Detta tvåfrontskrig tar sig olika uttryck i olika delar av landet. I Stockholm och huvudstadsregionen så absorberar Centerpartiet stora grupper liberala moderata väljargrupper och riskerar att segla upp till att bli en jämnstark politisk kraft räknat i antalet mandat i nästa val. I andra delar av landet så absorberar Sverigedemokraterna konservativa moderata väljargrupper vilket t.ex. kan resultera i att moderaterna i värsta fall tappar sitt enda riksdagsmandat i Jämtland till en Sverigedemokrat.

Per Nilsson är dock inte uppgiven utan ser på moderaternas framtid med tillförsikt. Moderaterna är och förblir Sveriges stora allmän borgerliga parti genom det framagångsrika äktenskapet mellan modern konservatism och liberalism. En del menar att svårigheten att förena dessa två idetraditioner har givit upphov till att partiet ibland upplevts som otydligt när det kommer till såväl partiets politik som dess identitet. Per håller dock inte med om detta utan säger att Liberalismen och Konservatismen är och förblir en klassisk och tidlös kombination som, då som nu, förenar det bästa av två världar. Denna kombination som en del andra hävdar har givit upphov till problem och intern splittring menar Per kan vändas till Moderaternas fördel och stora styrka.

Per säger att den överlägset största politiska frågan och utmaningen som har funnits på svenskens hjärta under senare år otvetydigt har varit frågor om och direkt kopplade till invandring, migration och integration. Dessa frågor är än idag landets största utmanning enligt samstämiga opinionsundersökningar men under senare undersökningar kan man även skönja ett trendbrott. Frågor rörande invandring, migration och integration förblir de största och viktigaste frågorna enligt väljarna men denna frågas dominans har allt mer börjat utmannas av frågor kring sjukvård, lag och ordning och ekonomin som tar allt större plats i det politiska samtalet.

Per menar att Moderaterna har tagit lärdom av detta och varit lyhörda för väljarnas hjärtefrågor och har därför i sitt politikutvecklingsarbete fokuserat på tre stycken frågor.

 1. Jobb och sysselsättning.
 2. Sjukvården och omsorgen.
 3. Lag och ordning.

Per säger också att Moderaterna i sitt politikutvecklingsarbete har identifierat fem stycken centrala fokusgrupper som Moderaterna måste lyckas väl bland för att kunna säkra ett bra valresultat: Företagare, Tjänstemän, barnfamiljer, borgerliga seniorer och 90-talister.

 1. Företagare: Denna grupp utgör i runda slängar 7 % av det svenska elektoratet och även om detta är en grupp som Moderaterna traditionellt har ett starkt stöd hos så utmannas partiet av såväl Centerpartiet som Sverigedemokraterna som lyckats göra inbrytningar i dessa moderata kärnväljargrupper i olika delar av landet. För att moderaterna ska lyckas göra ett bra valresultat så måste partiet stoppa väljarflöden i dessa grupper från Moderaterna till Centerpartiet och Sverigedemokraterna.
 2. Tjänstemän: Tjänstemännen är välutbildade, och intresserade i ekonomiska frågeställningar vilket gör att Moderaterna gör bra resultat i dessa grupper. Dock är Socialdemokraterna fortsatt störst i denna grupp och för att Moderaterna ska lyckas göra ett bra val så måste partiet vinna mark bland Sveriges tjänstemän mot Socialdemokraterna.
 3. Borgerliga seniorer: Seniorerna, medborgare 65 år gamla och äldre, en grupp som ibland kallas 65+, utgör en allt större och viktigare grupp i den svenska politiken. Aktuella undersökningar visar på att ca 14 % av Sveriges befolkning ingår i denna grupp. Nationellt och bland seniorer generellt så äger Socialdemokraterna ett närmast ointagligt försprång och det är svårt för moderaterna att ta in detta försprång då seniorerna är en grupp som är långt mer partilojal än andra svenska väljargrupper. Många väljare i dessa grupper har röstat på Socialdemokraterna hela sina liv och kommer troligen att fortsätta göra så livet ut. Subgruppen borgerliga seniorer har dock moderaterna traditionellt haft ett starkt stöd hos. Men detta är en väljargrupp där Sverigedemokraterna gör allt större inbrytningar i på allt fler ställen i Sverige, i såväl landsbygd som stad. För att Moderaterna ska lyckas göra ett bra val så måste partiet stoppa de sverigedemokratiska inbrtytningarna i gruppen.
 4. Barnfamiljer: Oftast en grupp med samma karaktärsdrag som tjänstemän.
 5. 90-talister: En oftast aktiv och engagerad grupp där Moderaterna är och förblir största parti. Dock är moderaterna inte ohotade även i denna grupp. Moderaternas största konkurrenter i denna grupp är diverse olika icke socialdemokratiska vänstergrupper, t.ex. Fi, Miljöpartiet och vänsterpartiet. Trots att det kan tycka sig märkligt att Moderaterna skulle konkurrera med samma väljargrupper som Fi och Vänsterpartiet så gör partiet faktist det och det är ett viktigt strategiskt intresse för Moderaterna att bibehålla sitt stora stöd i denna grupp.

När Per öppnade upp för frågor så var det flera av deltagarna som hade frågor om moderaternas strategi i kommande valrörelse. Vad kommer vara Moderaternas valfläsk? frågade en deltagare. En annan höll med om att det fanns ett stort missnöje med Moderaterna och att detta härstammade dels från parties otydliga politik och mål men också från ett antal strategiska ställningstaganden som partiet har gjort i sin nära historia, framförallt Decemberöverenskomelsen och januaris besked om samarbete med Sverigedemokraterna. Partiet måste bli tydligare, fokusera på att föra ut sin egen politik, och inte hela tiden analysera sig självt i relation till andra externa politiska grupper. Det är så vi kommer vinna valet nästa år.

Efter Pub Politique så tackade Pubansvarige Therese Carlborg, Per för att han hade sig tagit sig tid och kommit att berätta om Moderaternas valstrategi för oss och överäckte även en talargåva.

Nästa gång,, Måndag den 25/9, får vi besök av Johan Grafström från Ratio.

Hoppas vi ses då!

Moderaterna i Oscars södra