Pub Politique (Måndag den 10/4 – 2017) Therese Carlborg: Östermalm – idag och imorgon

På måndag kvällen den 10/4 -2017 var det återigen dags för Pub Politique som hölls med fredagens fruktansvärda attentat i Stockholm i minne. Men politiken och det demokratiska samtalet kan aldrig tillåtas förhindras på grund av våld. Under kvällen gästades vi av Therese Carlborg. Therese är vice ordförande och leder den borgerliga oppositionen i Östermalms stadsdelsnämnd (SDN) och under kvällens pub tilläts våra medlemmar att delta i framtagandet av Moderaternas tre års plan för stadsdelen. Samtliga närvarande gavs möjligheten att komma med inspel som kunde handla om allt från gatumiljö till trygghetsfrågor och som sedan diskuterades tillsammans med Therese och övriga deltagare. Therese lyssnade på samtliga inspel och skrev ner dem för att te med dem i den formella processen för framtagandet av vår tre års plan för stadsdelen.

Pub Politique (Måndag den 10/4 – 2017) Therese Carlborg: Östermalm – idag och imorgon

På måndag kvällen den 10/4 -2017 var det återigen dags för Pub Politique som hölls med fredagens fruktansvärda attentat i Stockholm i minne. Men politiken och det demokratiska samtalet kan aldrig tillåtas förhindras på grund av våld. Under kvällen gästades vi av Therese Carlborg. Therese är vice ordförande och leder den borgerliga oppositionen  i Östermalms stadsdelsnämnd (SDN) och under kvällens pub tilläts våra medlemmar att delta i framtagandet av Moderaternas tre års plan för stadsdelen. Samtliga närvarande gavs möjligheten att komma med inspel som kunde handla om allt från gatumiljö till trygghetsfrågor och som sedan diskuterades tillsammans med Therese och övriga deltagare. Therese lyssnade på samtliga inspel och skrev ner dem för att te med dem i den formella processen för framtagandet av vår tre års plan för stadsdelen.