Pub Politique 3/9 bjöd på spännande ämne och intressant diskussion

Pub Politique hade celebert besök på måndagen. Peter Semneby, tillträdande svensk ambassadör i Afghanistan, orienterade om läget.

Afghanistan spelar väldigt stor roll idag. Landet svarar för den överlägset störstasvenska militärinsatsen, och efter att trupperna dragis tillbaka kommer Sverige att ha 200 man i uniform. Afghanistan är nästa års största biståndsland och går 2013 om såväl Tanzania som Mocambique. Sverige skänker under 10 år 8.5 mrd.

Svenska Afghankommittén bildades för 30 år sedan och har ett brett politiskt stöd av alla partier. Peter S framhöll deras stora förtjänster. Afghanistan är ett märkligt land. ”Landet som blev över” med en godtycklig statsbildning och kulturell samhörighet med en rad länder runt om. Paschtuner i söder och öster med band till Pakistan, tadjiker i väster med band till Persien och uzbeker i norr med kopplingar till balnd annat Turkiet.

Man gör nu ett nytt moderniseringsförsök, som inte får gå fel. Det gäller att säkerställa staten Afghanistans legitimitet, samhällets modernisering och säkerhetsfrågorna.

Motståndarsidan är svår att definiera. Korruptionen är omfattande. Ett presidentval ska hållas innan ISAF lämnar landet. Är Afghanistan politiskt en stridsfråga i Sverige? Peter Semneby tror att M kan dra nytta av vår insats i Afghanistan. Sverige ska agera kraftfullt.

Peter Semneby var tidigare EU:s sändebud i Kaukasus och bevittnade konflikten där med kriget i Georgien från första parkett. Han fick nu frågan om det inte var förenat med stor risk för Sverige att satsa så mycket på Afghanistan. Nej det trodde han inte. Sedan kom frågor om svenskarna vet tillräckligt om Afghanistan, hur det gått för flickskolor som stängts och opiumodlingarna. De senare är ett stort problem, som måste angripas från flera håll. Dels måste man göra dem olönsamma, genom
att odla t.ex.vete och få bättre betalt för det, dels måste man motarbeta handeln med opium.

Det finns många stammar i A. som gör arbetet svårare. Landet har en stor råvarupotential, som ännu är i sin linda. Kanske finns här en framkomlig väg.

Vi tackade Peter Semneby för en ytterst intressant föredragning med frågestund från ca 15 deltagare.