Ny föreningsstyrelse vald och konstituerad

Moderaterna i Oscar Södra har valt en ny styrelse för 2011, och styrelsen har nu också hunnit konstituera sig.

 Årsmötet var välbesökt och ägde rum i Aulan på Östra Real. Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet 2010 presenterades tillsammans med den ekonomiska redovisningen. De konkreta målen hade uppfyllts till övervägande del och föreningen uppvisade ett överskott trots en omfattande valkampanj.

 Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Den nya styrelsen har hunnit fördela arbetsuppgifter och ser nu ut som följer:

 ordförande     Tobias Sjö                           medlemsansvarig, ansvarig politisk utveckling

vice ordf.       Pia Helleday                        politisk utveckling

ledamöter      Anton Abele                       informationsansvarig, kampanj                

Gaby Borglund                    kyrkoansvarig

Therese Carlborg                 sekreterare, kontakt moderatkvinnor

Jonas Domeij                      kassör, kontakt moderata seniorer

Annika Elmlund                 utbildnings och programansvarig

Göta Glemme                     kampanjansvarig

Winston Håkanson             utbildning och program

Vesta Valestany                  kontakt MUF

 Årsmötet valde också nya representanter till förbundsstämman, där föreningen nu har elva ombud. Hela listan kan du läsa här.

Det preliminära årsmötesprotokollet kan du läsa här.

Efter årsmötet anslöt medlemmarna från de övriga östermalmsföreningarna för mingel över ett glas vin och smörgåsar från Stadsmissionen. Tillsammans lyssnade sedan alla östermalmsmoderater på kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth, som talade om hur kulturen kan ta mer plats.