Möte om Sveriges roll i Afghanistan den 1 december

Efter stort fokus på valrörelsen är det åter dags för den gängse utbildningsverksamheten att komma igång. Vi samarbetar med övriga moderatföreningar på Östermalm och nästa tillfälle tar oss till Riksdagen:

VAD GÖR SVERIGE I AFGHANISTAN?

1 december Johan Forsell

Plats: Riksdagshuset Riksbron 1. Föredrag av riksdagsman Johan Forsell, ledamot Försvarsutskottet och därefter paneldebatt med Lars-Erik Bergwall, f.d major och Magnus Bratt, överstelöjtnant, Högkvarteret. Glögg och lättare förtäring till självkostnadspris.

Tid: 1 december kl 18.00

Ansvarig förening: Engelbrekt och Gärdet. Marine Ohanyan (E) och Carina Beckerman (G)

Anmälan senast: 29 november till engelbrekt@moderat.se, carina.beckerman@carinabeckerman.se eller via telefon 08-76 80 36.