Möte med idrottspolitiska nätverket

De moderata ledamöterna i Stockholms idrottsnämnd Joar Horn och Daniel Somos lanserade på DN Debatt 23/5 ett visionärt och framåtblickande förslag om att införa ett system med idrottspeng. Förslaget har fått en del genomslag och debatterades bland annat i en riksdagsdebatt samma dag och togs upp av Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber när hon dagen därpå invigningstalade på Riksidrottsmötet.

Vi i det idrottspolitiska nätverket tycker så klart att det är intressant att idrottspolitiska frågor förs upp på agendan, även om de som i detta fall är av det visionära slaget och inte förankrade som officiell politik. Vi har därför äran att bjuda in Joar Horn och Daniel Somos för att utvecklasina tankar, ta emot ytterligare inspel och diskutera förslagets olika aspekter. Ett visionärt samtal om idrottens framtid och förutsättningar. Alla intresserade medlemmar i Stockholms stad och län är välkomna, om du fått denna inbjudan får du gärna sprida den vidare till andra moderater som du tror ärintresserade.

Idrottspolitiska nätverket startades genom ett stämmobeslut på Moderaterna i Stockholms stads förbundsstämma 2009, efter en motion i ämnet från Erik Hafström, Joar Horn och Johan Sjölin. Efter att tidigare bara ha omfattat Stockholms stad är intentionen nu att nätverket ska omfatta även intresserade medlemmar i Stockholms län.

Datum måndagen den 10 juni

Tid: 18.00-19.30 (ca)

Plats: Stockholms stadshus, samling i receptionen 18.00 för gemensam vidaregång till rätt mötesrum

Vi bjuder på smörgåsar och dryck. Anmälan till stockholm@moderat.se senast onsdagen den 5 juni.

Eventuella frågor riktas till nätverkets sammankallande Erik Hafström eller ansvarig handläggare på förbundskansliet Joar Horn, enligt kontaktuppgifter nedan.

Erik Hafström
sammmankallande
hafstrom-edenfeldt@telia.com
0704-53 96 20

Joar Horn
handläggare, förbundskansliet
joar.horn@moderat.se
0736-12 66 91