Moderaterna i Oscar södra – Årsmöteskallelse & Årsmöteshandlingar – 2019

Årsmöteshandllingar 2019

Moderaterna i Oscar södra – Årsmöteskallelse & Föredragningslista – 2019:

Moderaterna i Oscar södra – Verksamhetsberättelse – 2018:

Moderaterna i Oscar södra – Årsredovisning – 2018:

Moderaterna i Oscar södra – Revisionsberättelse – 2018:

Moderaterna i Oscar södra – Valberedningens förslag – 2019:

 

Motioner inkomna till årsmötet:

 

// Styrelsen – Moderaterna i Oscar södra

Stockholm – Måndag den 28 januari 2019