Många diskussionsämnen på årets första Café Poltique

av Enrico Ponzio/Tobias Sjö

Tisdagen den 18 januari var det dags för årets första Café Politique. Ett flertal olika frågor kom att diskuteras av deltagarna, bland annat den vid varje opinionsmätning lika aktuella frågan om det vore klokt att slå ihop allianspartierna.

En annan aktuell fråga var vad som bör göras åt Sverigedemokraterna, och om och hur vi ska debattera med deras företrädare. Frågan om invandring från Irak och andra länder är vanlig hos SD-företrädarna – skall debatten överlåtas till dem?

Angående invandringen så konstaterades det att på 1950-talet skedde stor invandring (från Finland och Södra Europa), och industrin sökte och anställde arbetare till sin tillverkning. Idag finns inte den efterfrågan, och deltagarna frågade sig VAR behövs arbetskraften idag, när vi redan har en stor inhemsk arbetslöshet? – Finns det behov inom ”tjänsteområdet” ? På kommunal nivå? – Kan BRISTYRKESUTBILDNING vara ett svar på frågan, och skall bara invandrare få en sådan?

Avslutningsvis diskuterade deltagarna frågan: Vad är en ”arbets-coach”, och hur blir man det?