Livlig diskussion om nominering på årets första pub

Måndagen den 10 januari arrangerades årets första Pub Politique på Hotel Mornington. Tjugo ivriga debattörer hade slutit upp för att diskutera bostadsbubblor, men efter ett nytt förslag kom kvällens diskussion att handla om Moderaternas nomineringsregler. Anledningen var det förslag till nya nomineringsregler som har sänts ut på remiss och som skulle diskuteras av alla föreningsordförande påföljande dag.

Många hade åsikter, bland annat om kopplingen till vilken krets kandidaterna hör. Det argumenterades för att provvals skulle ske endast inom kretsarna, men också för att det finns skäl att se Stockholms stad som en helhet.

Ett honnörsord var kompetens, som många ville skulle vara ett tungt kriterium i nomineringsprocessen. Däremot fanns olika uppfattningar om hur denna kompetens skulle definieras. Det fanns också flera som påpekade att det ibland kan vara svårt att fylla poster om för höga kompetenskrav ställs. Detta dilemma har ingen enkel lösning, men bör finnas med i diskussionerna om nya nomineringsregler.

Föreningens ordförande tackade mycket för alla synpunkter och lovade att försöka få gehör för dem under kommande möte med övriga föreningsordförande.

Förslaget om nya nomineringsregler går också på formell remiss där föreningar och medlemmar kan svara. Senaste dag för svar är den 25 februari 2011.