Livlig debatt om socialdemokratin på Pub Politique 15 november

referat av Winston Håkanson

På Pub Politique den 15 november kunde inte ämnesvalet haft en bättre timing. Tobias Sjö berättade om hur vi som vanligt stämt av ämnesvalet på fredagen innan. Sossarnas totalt upprörda sinnestillstånd efter att Mona Sahlin sagt att alla i s-ledningen borde ställa sina platser till förfogande var en given utgångspunkt för det politiska samtalet. På söndagen dagen före puben meddelade sedan Mona sin avgång! 

En välbesökt Pub Politique konstaterade att nu är (S) upptagna med annat ett bra tag. Ulf Jacobsson påminde dock om vikten av ett livaktigt (S). ”Det behövs ett friskt (S) med begåvning.” Tobias Sjö frågade vad som är bäst för Moderaterna: en högersosse som Mikael Damberg eller en vänstersosse som Veronica Palm? Ulf Jacobsson ansåg att om sossarna satsar på att gå mot mitten, så tvingas Alliansen vässa sin politik. Lars-Erik Bergwall ansåg att nästa S-ledare måste kunna möta Alliansen, vilket begränsade urvalet.

Arbetarrörelsens epok är slut. Men vem ska ta hand om konsumenternas intressen? Christer ansåg att detta vore något för (M). Vi har ju tidigare talat om att (M) borde ta ett steg framåt in på spelplanen och engagera sig i konkreta miljöfrågor. Avfallshantering har Rune Månsson vid flera tillfällen påpekat är en viktig och förbisedd fråga med politisk potential.

Winston påpekade att den unika chans Alliansen nu fått med sossarnas kris, borde tillvaratas genom att skaffa sig initiativet i några centrala politiska frågor. Fokus på ekonomisk tillväxt är en sådan (som nu även sossarna sneglar på) och integrationspolitiken är en annan – kanske den viktigaste. Rune hakade på med vad han kallar Blåsningen. Han syftade på arbetskraftsinvandringen, där stora familjer tillåts följa med. Om sedan de invandrade arbetstagarna förlorar sitt arbete, så blir försörjningsbördan för svenska staten stor. Tobias genmälde att detta finns reglerat. ”Men precis som med bankrån, som också är förbjudet, så sker det överträdelser.” Regelverket måste vara exakt, svarade Rune. Alla vet att det pågår insmuggling.

Diskussionen fortsatte mot en eftervalsanalys. Varför stod vi inte ute i förorterna mer, undrade Johan. (M) borde nå ut på arabiska. Och vi borde utnyttja Öppna kanalen, där vi skulle nå viktiga grupper med Moderaternas politik. Alla instämde livligt i detta. Bestämdes att ordna en speciell debatt om de många mediekanaler som idag står till buds. Tobias och Winston lovade återkomma.